210322 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
21. marts 2022 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Status på handicapsektorplan (2021)
Krisecenterets behandlingstilbud
Sustainable now
Lukket
Evt.
Godkendelse af referat