210310 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
10. March 2021 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer
Michael Rosing (LG = Løsgænger), formand
Henrik Rachlev (IA)
Storm Ludvigsen (IA)
Uju Petersen (IA)
Thiiooq Knudsen (S)

Tilstede

Michael Rosing (LG) 
Uju Petersen (IA)

 

Telefonisk

Storm Ludvigsen (IA)
Henrik Rachlev (IA)
Thiiooq Knudsen (S)

 

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes.

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Meddelser fra formanden
2b. Meddelser fra forvaltningen

2a. Meddelelser fra Formanden

  • Forvaltningen har i regi af Kivitsisa projektet igangsat udvikling af et fjernundervisningsprojekt, som skal køre i de tre bygder Kapisillit, Arsuk og Qeqertarsuatsiaat i næste skoleår. Der vil her fokuseres på engelsk og matematik i klassetrinnene 4.-7. klasse (mellemtrinnet). Projektet vil derefter blive evalueret.

 

2b. Meddelelser fra forvaltningen

  • Der starter en ny stabschef i forvaltningen den 1. maj. Det bliver Charlotte Bech, som i dag er stabschef i Forvaltningen for Børn og Familie.
  • Skoleinspektøren for Atuarfik Samuel Kleinschmidt (ASK) har sagt sin stilling op. Indtil stillingen besættes, vil en lærer fra USK blive konstitueret skoleinspektør. Fordelen ved, at hun kommer fra USK, er, at der er behov for tæt samarbejde mellem USK og ASK, idet disse to skoler skal lægges sammen når den nye skole er færdig. Stillingsopslaget er på vej.
Orienteringer

Sagsfremstilling

Kvartals orientering – Sundhed, Fritid og Kultur

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efteretning

Bilag

Orientering om muligt og fremtidigt samarbejde med Peace Corps

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efteretning

Beslutninger

Sagsfremstilling

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Orientering om tilsynsbesøg i Vuggestuen Amaangajaaq, Tasiilaq

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Henrik Raclev (IA)
Skolen i Paamiut, det er dejligt, at man er begyndt at renovere skolen. Det ser ud til, at det går godt med lærerne og eleverne. Men vil også høre, om der kan komme tilsyn, det ville være godt, at følge med, da det går så godt.
Der skabt en lille udendørssvømmebassin i Ittoqortormiit, det ville være godt, at få det skabt en i Paamiut. Så har tænkt, om Lokaludvalget her i Paamiut mon har tænkt på dette. 
Tak for samarbejdet, det har været rigtig godt og god samarbejde mellem os alle. Tusind tak. 

Thiiooq Knudsen (S)
Angående skolen, det er dejligt man er begyndt at renovere  i skolen, jeg er enig i Henriks ønkse om tilsyn af skolen. 

Har et ønske om bygge ny legeplads ved skolen, dette kunne være godt, som er tilpasset forholdene og tidsvarende. 

Tak for turen til Danmark og Arsuk, vi fik gode oplevelser, informationer og god møde med borgerne.

Ønsker jer alt godt og tak for godt samarbejdet allesammen. Trods forskelligheder, så tager vi nogen skridt, så det vil jeg takke IA og løsgængeren og embedsværket, tusind tak for samarbejdet og held og lykke.

 

Michael Rosing (LG)

Tak for samarbejdet med udvalget, administrationen og ikke mindst tolkene. Held og lykke fremover. 

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendes kl. 14:30