210310 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
10. marts 2021 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Kvartals orientering – Sundhed, Fritid og Kultur
Orientering om muligt og fremtidigt samarbejde med Peace Corps
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Orientering om tilsynsbesøg i Vuggestuen Amaangajaaq, Tasiilaq
Evt.
Lukket
Godkendelse af referat