210310 – Ileqquusumik ataatsimiinneq

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
10. March 2021 -
Titel
Saqqaa

Sagsfremstilling

Ilaasortat
Michael Rosing (AT - Attaaviitsoq), siulittaasoq.
Henrik Rachlev (IA)
Storm Ludvigsen (IA)
Uju Petersen (IA)
Thiiooq Knudsen (S)

Ataatsimeeqataasut 

Michael Rosing (AT)
Uju Petersen (IA)

 

Oqarasuaatsikkut

Storm Ludvigsen (IA)
Henrik Rachlev (IA)
Thiiooq Knudsen (S)

Oqaluuserisassat akuerineqarneri

Sagsfremstilling

Oqaluuserisassat akuerineqarput.

Nalunaarutit

Sagsfremstilling

2a. siulittaasup nalunaarutai
2b. ingerlatsiviup nalunaarutai

2a. Siulittaasup nalunaarutai:

  • Ingerlatsiviup suliniut Kivitsisa atorlugu alimasissumik atuartitsineq ineriartortissallugu aallartippaa, taannalu nunaqarfinni pingasuni, tassa Kapisilinni, Arsummi aamma Qeqertarsuatsiaani ukiup atuarfiusup tulliani ingerlanneqassaaq. Aamma 4-7. klassini (akullerni) tuluttut aamma matematikkimik atuartitsinerit ukkatarineqassapput. Suliniut kingorna nalilersorneqarumaarpoq.

 

2b. Ingerlatsivimmit nalunaarutit:

  • Ingerlatsivimmi maajip ulluisa aallaqqaataanni stabschef atorfinissaaq. Taannaavorlu Charlotte Bech, tassa ullumikkut Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ingerlatsivimmi stabschefiusoq.
  • Atuarfik Samuel Kleinschmidtimi (ASK) atuarfiup pisortaa soraarniuteqarpoq. Atorfiup inuttalerneqarnissaata tungaanut USK-imi ilinniartitsisoq atuarfiup pisortarigallagaatut ingerlassaaq. USK-ip aamma ASK-ip akornanni qanimut suleqatigiinnissaq pisariaqartinneqarmat USK-imeersuunera pitsaaqutitaqarpoq, pissutigalugu atuarfiit pineqartut marluk atuarfissarsuaq naammassippat kattunniaramik. Atorfimmut inuttassarsiorneq suliarineqarpoq.
Ilisimatitsissutit

Sagsfremstilling

Kvartalimut ilisimatitsissut - Peqqinneq susassaqartitsineq Kultuurilu

Sagsfremstilling

Ilisimatitsissut tusaatissatut tiguneqarpoq

Bilag

Peace Corps-imik siunissami suleqateqarsinnaanermut ilisimatitsissut

Sagsfremstilling

Ilisimatitsissut tusaatissatut tiguneqarpoq

Aalajangiiffigisassat

Sagsfremstilling

Suliat Aningaasaqarnermut Inuussutissarsiornermullu Ataatsimiititamut

Sagsfremstilling

Meeraaqqerivik Amaangajaaq, Tasiilaq, nakkutilliiffigiartorlugu pulaarneqarneranit ilisimatitsissut

Sagsfremstilling

Inassuteqaat akuersissutigineqarpoq.

Bilag

Taasariaqartut allat

Sagsfremstilling

Henrik Raclev (IA)
Paamiuni atuarfik, atuarfiup nutarterlugu aallartissimanera assut nuannerpoq. Ilinniartitsisut atuartullu ingerlalluarpasipput. Tusalaarusunnarporli nakkutilliiartorluni orniguttoqarsinnaanersoq, tassami ingerlalluarmat malinnaatinneqarnissaq pitsaassaaq.
Ittoqqortoormiini silami naluttarfeeraliortoqarpoq, aamma Paamiuni peqalernissaa pitsaassagaluarpoq. Taamaammat eqqarsaatigaara Paamiuni Najukkami Ataatsimiititaliamit tamanna eqqarsaatigineqarsimanersoq.
Suleqatigiissimanitsinnut qujanaq, tamatta akornatsinni suleqatigiilluarsimaqaagut. Qujanarujussuaq.

Thiiooq Knudsen (S)
Atuarfimmut tunngatillugu, atuarfik nutarterlugu aallartinneqarsimasoq nuannerpoq, atuarfimmut nakkutilliiartortoqarnissaanut Henriup kissaataanut isumaqataavunga.

Atuarfiup eqqaani pinnguartarfiliortoqarnissaa kissaatiginarpoq, pitsaassaqaaq pissutsinut naleqqussarsimasumik ullutsinnullu naleqquttumik sanasoqarsinnaaguni.

Danmarkimut Arsummullu angalanikuunitsinnut qujanaq, misigisavut nuannerput innuttaasunillu ataatsimeeqateqarluarluta.

Pitsaanerpaamik kissaappassi tamassilu suleqatigiilluarsimanitsinnut qujanaq. Naak assigiinngissuteqaraluarluta alloriartarpugut, taamaammat Inuit Ataqatigiit, attaviitsoq aamma atorfilittat qujaffigerusuppakka, suleqatigiissimanermut qujanaq iluatsilluarisilu.

 

Michael Rosing (AT)

Ataatsimiititami suleqatigiinnermut, atorfilittanut minnerunngitsumillu oqalutsinut qujanaq. Siunissami iluatsitsilluassamaarisitoq.

Lukket

Sagsfremstilling

Imaqarniliap akuerineqarnera

Sagsfremstilling

Imaqarniliaq akuerineqarpoq nal. 14:30