210308 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
8. marts 2021 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Institution Isaajap Aqq 16, 3900 Nuuk
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Forslag til Kommuneplantillæg L7-1 Icefiord Lodge Nuuk, Kapisillit
Holms Hus, B-615 i Nuuk
Hundepark i Nuuk
Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg 1C14-4 Nuutoqaq, Nuuk
Endelig godkendelse af Projektansøgning Råstofanlæg i Nuuk
Evt.
Lukket
Godkendelse af referat