210302 – Seksogtyvende ordinære kommunalbestyrelsesmøde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
2. marts 2021 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Resultater fra Kommuneqarfik Sermersooqs medarbejdertrivselsundersøgelse
Tilsynsrapport for Atuarfik Hans Lynge
Forslag til helhedsplan for Ittoqqortoormiit
Beslutninger
Mulighed for borgerforslag til politisk behandling
Genetablering af 8.-10. klasse på skolen i Ittoqqortoormiit
Overdragelse af fritidsklubber til Afdeling for Sundhed, Fritid og Kultur
Hjemløsesektorplan
Forslag til Trafikplan, del 1: Fodgængere og cyklister, Nuuk
Endelig godkendelse af Kommuneplan 2032
Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 2B2-5, Erhvervsområdet Qeqertat
Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 3A3-8 Ammassat, Nuuk
Fælles-offentligt forbrændingsanlæg
Endelig godkendelse af projektansøgning om ungdomsboliger og ældreboliger i Nuussuaq
Sektorplan for det kystnære fiskeri
Vedtægt om forbud mod fangst og anskydning af pukkelhvaler i Nuup Kangerlua
Evt.
Lukket
Godkendelse af referat