210301 – Ekstraordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
1. March 2021 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer
Charlotte Ludvigsen (IA) formand
Harald Bianco (IA)
Charlotte Pike (IA)
Henrik Rachlev (IA)
Justus Hansen (D)
Jens Kristian Berthelsen (S)
Peter Davidsen (S)

Deltager: Charlotte Ludvigsen (IA), Harald Bianco (IA), Henrik Rachlev (IA), Justus Hansen (D), Jens Kristian Berthelsen (S) og  Peter Davidsen (S)

Abud fra: Charlotte Pike (IA)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes. 

Meddelelser

Sagsfremstilling

Orienteringer

Sagsfremstilling

Beslutninger

Sagsfremstilling

Sager til Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Vedtægt om forbud mod fangst og anskydning af pukkelhvaler i Nuup Kangerlua

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes af flertallet. 

Mindretalsudtalelse fra Siumut: Siumut afviser indstillingen. Siumut ønsker at sagen bliver behandlet i den kommende valgperiode, med et ønske om at de oprindelige folks rettigheder i FN bliver undersøgt og på grund af manglende økonomiske tilpasninger og oplysninger i sagen. 

 

Bilag

Eventuelt

Sagsfremstilling

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Medlemmer
Charlotte Ludvigsen (IA) formand
Harald Bianco (IA)
Charlotte Pike (IA)
Henrik Rachlev (IA)
Justus Hansen (D)
Jens Kristian Berthelsen (S)
Peter Davidsen (S)

Referat godkendes kl. 15.15.