210301 – Ekstraordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
1. March 2021 -
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Kommunalbestyrelsen
Vedtægt om forbud mod fangst og anskydning af pukkelhvaler i Nuup Kangerlua
Eventuelt
Lukkede punkter
Godkendelse af referat