210218 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
18. February 2021 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer
Charlotte Ludvigsen (IA) formand
Harald Bianco (IA)
Charlotte Pike (IA)
Henrik Rachlev (IA)
Justus Hansen (D)
Jens Kristian Berthelsen (S)
Peter Davidsen (S)

Deltager: Charlotte Ludvigsen (IA), Peter Davidsen (S), Jens Kristian Berthelsen (S) og Justus Hansen (D)

Telefonisk: Harald Bianco (IA), Charlotte Pike (IA) og Henrik Rachlev (IA)

 

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Punkt 04A fjernes fra dagsorden. Dagsordenen godkendes.

Meddelelser

Sagsfremstilling

  1. d. 10. februar, blev det årlige ungdomskommunalbestyrelsesmøde (UNGKOMBEST-møde) afholdt digitalt. Grundet COVID-19, blev der sidste år besluttet at mødet skulle afholdes digitalt.´Ungdomskommunalbestyrelsesmødet gik rigtigt godt og de udvalgte syv anbefalinger til Kommunalbestyrelsen, som de selv overrakte til Kommunalbestyrelsen ved mødets afslutning. Borgmesteren ser frem til at følge med i det videre arbejde med ungdomskommunalbestyrelsens anbefaling.
  2. d. 10. februar havde borgmesteren et møde med Naalakkersuisoq for Sundhed vedr. kommunens samarbejde med sundhedsvæsnet.
  3. d. 10. februar deltog borgmesteren, på vegne af Kommuneqarfik Sermersooq, på den årlige generalforsamling i Arctic Mayors Forum (AMF). På mødet blev forretningsorden for AMF vedtaget og Kommuneqarfik Sermersooq blev en del af sekretariatet for AMF.
  4. d. 3.- 6. marts planlægger borgmesteren at være i Tasiilaq.  Og d. 16.-18. marts planlægger borgmesteren at være i Paamiut.
  5. Borgmesteren har modtaget en henvendelse fra fiskerforeningen ”Neqitaq” som vedrører oprydning af spøgelsesgarn i havet. Kommunen er bekendt med problematikken og er allerede i gang med forskellige indsatser. Der vil komme et oplæg til udvalg for Anlæg og Miljø desangående.
  6. Selvstyrets indenrigsafdeling har sendt et brev til samtlige kommunalbestyrelser, med anmodning om kommunernes ønsker til frikommuneforsøg. Fristen for tilbagemelding fra kommunerne er sat til d. 1. august 2021. Sagen forventes at blive behandlet i kommunalbestyrelsen i løbet af foråret i 2021.
Orienteringer

Sagsfremstilling

Redegørelse for indkøbsområdet

Sagsfremstilling

Orienteringen er taget til efterretning med følgende mindretalsudtalelse fra Siumut: når der er tale om større kontrakter, ønskes der inddragelse af relevante folk på området.

 

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Ansøgning om alkoholbevilling type B til udskænkning af stærke og svage drikke til Restaurant Nasiffik, Nuussuaq

Sagsfremstilling

Punkt 04A fjernes fra dagsorden.

Sager til Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Resultater fra Kommuneqarfik Sermersooqs medarbejdertrivselsundersøgelse

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Genetablering af 8.-10. klasse på skolen i Ittoqqortoormiit

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Overdragelse af fritidsklubber til Afdeling for Sundhed, Fritid og Kultur

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Tilsynsrapport for Atuarfik Hans Lynge

Sagsfremstilling

Peter Davidsen (S) erklærer sig inhabil ved behandling af 05D.

Peter Davidsen (S) forlader salen.

Indstillingen godkendes.

Bilag

Hjemløsesektorplan

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Forslag til Trafikplan, del 1: Fodgængere og cyklister, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Forslag til helhedsplan for Ittoqqortoormiit

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Endelig godkendelse af Kommuneplan 2032

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med følgende mindretalsudtalelse fra Siumut: at rekreative områder vægtes.

Bilag

Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg 2B2-5, Erhvervsområdet Qeqertat

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Endelig godkendelse Kommuneplantillæg 3A3-8 Ammassat, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Fælles-offentligt forbrændingsanlæg

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Endelig godkendelse af Projektansøgning Ungdomsboliger og Ældreboliger i Nuussuaq

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Sektorplan for det kystnære fiskeri

Sagsfremstilling

Indstilling godkendes med følgende mindretalsudtalelse fra Siumut: Der ønskes, at man inddrager Neqitaq og NAPP, når fiskernes og fangernes pontonbro sættes i vandet i Puulukip Nuua ang. Nuuk.

Bilag

Mulighed for borgerforslag til politisk behandling

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Tillægspunkt - Nedsættelse af valgbestyrelse

Sagsfremstilling

Til det første pind i indstillingen: Valgbestyrelsen ved kommunalvalget, bliver den samme Valgbestyrelse som ved Inatsisartutvalget.

Til det andet pind: udpegede suppleanter:

Jens Kristian Berthelsen (S) udpeges som suppleant for Peter Davidsen (S).

Michael Rosing (Løsgænger) udpeges som suppleant for Justus Hansen (D).

Til det tredje pind: Indstillingen godkendes.

Eventuelt

Sagsfremstilling

Peter Davidsen (S): Nævner om snescooterkørsel i Akia. Man er bekendt med snescooterkørsel i Akia, selvom det er forbudt, derfor ønskes der en handling.

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendes kl. 17.05.