210218 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
18. februar 2021 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Redegørelse for indkøbsområdet
Beslutninger
Ansøgning om alkoholbevilling type B til udskænkning af stærke og svage drikke til Restaurant Nasiffik, Nuussuaq
Sager til Kommunalbestyrelsen
Resultater fra Kommuneqarfik Sermersooqs medarbejdertrivselsundersøgelse
Genetablering af 8.-10. klasse på skolen i Ittoqqortoormiit
Overdragelse af fritidsklubber til Afdeling for Sundhed, Fritid og Kultur
Tilsynsrapport for Atuarfik Hans Lynge
Hjemløsesektorplan
Forslag til Trafikplan, del 1: Fodgængere og cyklister, Nuuk
Forslag til helhedsplan for Ittoqqortoormiit
Endelig godkendelse af Kommuneplan 2032
Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg 2B2-5, Erhvervsområdet Qeqertat
Endelig godkendelse Kommuneplantillæg 3A3-8 Ammassat, Nuuk
Fælles-offentligt forbrændingsanlæg
Endelig godkendelse af Projektansøgning Ungdomsboliger og Ældreboliger i Nuussuaq
Sektorplan for det kystnære fiskeri
Mulighed for borgerforslag til politisk behandling
Tillægspunkt - Nedsættelse af valgbestyrelse
Eventuelt
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat