210215 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
15. februar 2021 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Igangsættelse af plantillæg i 2021
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Fælles-offentligt forbrændingsanlæg
Projektansøgning Ungdomsboliger og Ældreboliger i Nuussuaq
Sektorplan for det kystnære fiskeri
Forslag til helhedsplan for Ittoqqortoormiit
Kommuneplantillæg 3A3-8 Ammassat, Nuuk
Kommuneplantillæg 2B2-5, Erhvervsområdet Qeqertat
Forslag til Trafikplan, del 1: Fodgængere og cyklister, Nuuk
Kommuneplan 2032
Evt.
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat