210215 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
15. February 2021 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer
Justus Hansen (D), formand
Harald Bianco (IA)
Charlotte Piké (IA)
Mala Høy-Kúko (S)
Lund Kuko (S)

Tilstede: Justus Hansen (D)

Telefonisk: Harald Bianco (IA), Charotte Pike (IA), Lund Kuko (S) og Mala Høy Kuko (S)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes.

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Meddelelser fra formanden
2b. Meddelelser fra forvaltningen

2a. Ingen.

2b. Ingen.

Orienteringer

Sagsfremstilling

Igangsættelse af plantillæg i 2021

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning. 

Beslutninger

Sagsfremstilling

Ingen.

Ingen.

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Fælles-offentligt forbrændingsanlæg

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes. 

Bilag

Projektansøgning Ungdomsboliger og Ældreboliger i Nuussuaq

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Sektorplan for det kystnære fiskeri

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Forslag til helhedsplan for Ittoqqortoormiit

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Kommuneplantillæg 3A3-8 Ammassat, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Kommuneplantillæg 2B2-5, Erhvervsområdet Qeqertat

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Forslag til Trafikplan, del 1: Fodgængere og cyklister, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes. 

Bilag

Kommuneplan 2032

Sagsfremstilling

Indstilingen godkendes.

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Ingen.

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendt kl. 14.44