210215 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
15. February 2021 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Beslutning

Medlemmer
Justus Hansen (D), formand
Harald Bianco (IA)
Charlotte Piké (IA)
Mala Høy-Kúko (S)
Lund Kuko (S)

Tilstede: Justus Hansen (D)

Telefonisk: Harald Bianco (IA), Charotte Pike (IA), Lund Kuko (S) og Mala Høy Kuko (S)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Beslutning

Dagsorden godkendes.

Meddelelser

Sagsfremstilling

Beslutning

2a. Meddelelser fra formanden
2b. Meddelelser fra forvaltningen

2a. Ingen.

2b. Ingen.

Orienteringer

Sagsfremstilling

Beslutning

Igangsættelse af plantillæg i 2021

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning. 

Beslutninger

Sagsfremstilling

Beslutning

Ingen.

Ingen.

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Beslutning

Fælles-offentligt forbrændingsanlæg
1

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes. 

Bilag

Projektansøgning Ungdomsboliger og Ældreboliger i Nuussuaq
9

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Sektorplan for det kystnære fiskeri
3

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Forslag til helhedsplan for Ittoqqortoormiit
1

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Kommuneplantillæg 3A3-8 Ammassat, Nuuk
3

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Kommuneplantillæg 2B2-5, Erhvervsområdet Qeqertat
3

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Forslag til Trafikplan, del 1: Fodgængere og cyklister, Nuuk
2

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes. 

Bilag

Kommuneplan 2032
4

Sagsfremstilling

Indstilingen godkendes.

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Beslutning

Ingen.

Lukket

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Beslutning

Referat godkendt kl. 14.44