210126 – Femogtyvende ordinære kommunalbestyrelsesmøde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
26. January 2021 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Beslutning

Medlemmer
Charlotte Ludvigsen (IA)
Charlotte Pike (IA)
Uju Petersen (IA)
Harald Bianco (IA)
Inge Olsvig-Brandt (IA)
Storm Ludvigsen (IA)
Knud Mathiassen (IA)
Henrik Rachlev (IA)
Lone Rosengreen Pedersen (IA)
Michael Rosing (Sam)
Nadia Olsen (D)
Justus Hansen (D)
Mala Høy Kúko (S)
Peter Davidsen (S)
Thiiooq Knudsen (S)
Ane Egede Mathæussen (S)
Jens Kristian Berthelsen (S)
Rolf Pike (S)
Lund Kùko (S)

Tilstede: Charlotte Ludvigsen (IA), Uju Petersen (IA), Inge Olsvig Brandt (IA) Knud Mathiassen (IA) Pipaluk Lynge-Rasmussen (IA) (suppleant for Storm Ludvigsen), Lone Rosengreen Pedersen (IA), Michael Rosing (LG), Nadia Olsen (D) Justus Hansen (D), Mala Høy Kúko (S), Peter Davidsen (S), Ane Egede Matæussen (S),Thiiooq Knudsen (S), Jens Kristian Berthelsen (S), Rolf Pike (S) Lund Kúko (S)

Telefonisk: Henrik Rachlev (IA), Harald Bianco (IA), Charlotte Pike (IA), Lund Kúko (S)

Afbud: Storm Ludvigsen (IA) 

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Beslutning

Dagsorden godkendt.

Harald Bianco (IA) erklærer sig inhabil ved behandling af 04A.

Charlotte Pike (IA) erklærer sig inhabil ved behandling af 04B.

Lone Rosengren Pedersen (IA) erklærer sig inhabil ved behandling af 04L.

Michael Rosing (løsgænger) erklærer sig inhabil ved behandling af 04O.

Meddelelser

Sagsfremstilling

Beslutning

2a. Meddelelser fra formanden
2b. Meddelelser fra udvalgsformændene

2a.

 1. Den 5. januar blev der afholdt et møde med alle lokaludvalgene pr. videokonference i Nuuk byrådssal. Nuuk Lokaludvalg var fysisk til stede i byrådssalen. På mødet fremlagde Lokaludvalgene hvad de har opnået i året 2020 og hvad de har afsat af midler til i år 2021.  I den forbindelse blev budget for 2021 præsenteret, hvor de relevante tiltag og kommende projekter fremlagt af Borgmesteren.  
 2. D. 6. januar blev Idrætsdag arrangementet i Hans Lynge Salen - Katuaq. Der var omkring 50 deltagere inkl. arrangører til arrangementet. Arrangementet blev vist online/digitalt gennem Liveoptagelse via Kommuneqarfik Sermersooq’s Facebook side. Der uddelegeret 4 priser tilhørende Årets Idrætsnavn, Rollemodel, Initiativpris samt Særlig pris. 
 3. Den 9. januar blev der arrangeret miniseminar for NGO’er. Seminaret blev afholdt i Illorput, med deltagelse fra Borgmesteren, Kommunalbestyrelsesmedlem Inge Olsvig Brandt, administrationen og NGO’er. Der var omkring 25 deltager, hvoraf 15 var NGO-er. Der bliver planlagt 2 seminarer med NGO’ere om året.
 4. d. 18. & 19. januar havde 2. viceborgmesteren forskellige aktiviteter i Tasiilaq.  Han var både på institutionsbesøg hos kommunens institutioner og samarbejdspartnere, og afholdte et borgermøde hvor han fremlagde kommunens budget for 2021. Dette blev arrangeret idet borgmesteren, i en længere periode, har været forhindret i at tage til Tasiilaq pga. covid-19.
 5. Byggeri af ny brandstation i Nuuk går snart i gang. I den anledning vil d. 4. februar kl. 14.00 blive afholdt ”Første spadestik”- arrangement på byggepladsen i Pukuffik. Nuuk City Development vil stå for arrangementet og borgmesteren glæder sig til sin deltagelse.           
 6. Fra februar til maj 2021 planlægger borgmesteren i samarbejde med kommunens tre erhvervsråd og Sermersooq business at gennemføre workshops i kommunens byer. Dette gøres i forbindelse med udarbejdelsen af en ny erhvervsstrategi initieret af de tre erhvervsråd. De planlagte workshops vil inddrage kommunens erhvervsliv og have fokus på samskabelse af fremtidens erhvervsarbejde i Øst, Paamiut og Nuuk. Der vil bl.a. blive holdt en åben workshop i hver by for de erhvervsdrivende. Annoncering af denne vil komme i den kommende måned  
 7. Det nye audio- og videokonferencesystem i kommunalbestyrelsessalen - Det var oprindeligt planen at teknikere fra Europa skulle installere systemet i januar og februar. På grund de aktuelle rejserestriktioner kan det ikke lade sig gøre. Det nye system bliver derfor ikke klar det planlagte tidspunkt. Hvor længe det bliver forsinket afhænger af Corona-restriktionerne 

2b.

Uju Petersen, formand for Udvalg for Børn og Familie:

 1. I forbindelse med ændring af målgruppen for Prs. Margrethes Børnehjem sidste år, hvor man kun kan modtage mindreårige børn, har der været mangel på et sted til de ældre børn i Tasiilaq, hvilket er omfattende. Ligeledes har det været vanskeligt at få sagsbehandlere til Tasiilaq på grund af corona- situationen og dette er et stort problem. Der var i efteråret stor mangel på sagsbehandlere og udfaldet på henvendelse til Socialstyrelsen om hjælp var at dette ikke var muligt. Ungecenteret i Tasiilaq er i opstartsfasen, men vi har endnu ikke fået respons på om vi må benytte de ting som Prs. Margrethes Børnehjem ikke benytter. Derfor har vi været nødsaget til at midlertidigt ændre Qimarnguiks målsætning. Sagsbehandlere og pædagoger er begyndt at ankomme til byen og det er vores håb at dette vil have en god indvirkning.
 2. Conni Gregersen og Dorthie Kanutsen afvikler nu på tredje år opbyggende kurser for vores personale i Kommuneqarfik Sermersooq, kurset startede i går. Ligeledes har flere af vores medarbejdere fået meddelelse fra SPS om optagelse til Rådgiver i Socialt arbejde på Akademi Uddannelsen med start til foråret.
 3. Der er stadig behov for anbringelsessteder på døgninstitution, især er behovet stort for de unge.

Inge Olsvi Brandt, formand for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked:

 1. Udvalgsformand for Udvalg for Forvaltning for Arbejdsmarked og Velfærd meddeler, at der har været vandskade i Majoriaq og at man har lavet midlertidige løsninger på situationen. Hertil har man flyttet eleverne til en ubenyttet bygning og kontormedarbejdere på gl. magasin. Det er forventningen at Majoriaq åbner normalt igen 8. februar på Jens Kreutzmannip aqqutaa.
 2. Udvalgsformand for Udvalg for Forvaltning for Arbejdsmarked og Velfærd meddeler, at udvalgsformanden og forvaltningen har deltaget på NGO mini-seminar d. 9. januar, hvor man drøftede samarbejdet mellem kommunen og NGO`ere. Man aftalte at man afholder lignende møder hvert halve år.
 3. Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked har afgivet svar på forslag til ny offentlig hjælp lov og lov om jobsøgningsydelse, som erstatter lov om arbejdsmarkedsydelse. Forslagene lægger op til en tættere koordination mellem offentlig hjælp og arbejdsmarkedsområdet.
  Derudover lægger forslaget om ny offentlig hjælp lov op til, at borgerne skal modtage offentlig hjælp kontant udbetalt, men mange borgere og familier har brug for støtte og vil have svært ved at få betalt deres regninger.
  Under den nye lov vil der ikke være mulighed for at administrere borgernes økonomi. Dette vil kunne resultere i stor gældsættelse af borgere og stigning i hjemløshed

Michael Rosing, formand for Udvalg for Børn og Skole:

 1. Pr. 1. januar 2021 åbnede to nybyggede institutioner i Nuuk. De to institutioner har ikke fået navn endnu, men udvalget forventes at træffe en beslutning om navnene på førstkommende møde i udvalget, hvorefter de vil blive offentliggjort ved den officielle åbning den 5. februar.
 2. Pr. 18. januar 2021 åbnede ligeledes en klub i Qinngorput. Åbning af en klub i Qinngorput var del af vores budgetforlig for 2021, og det glæder mig, at den så hurtigt er startet op til gavn og glæde for de mange unge mennesker i området.

Justus Hansen, formand for Udvalg for Anlæg og Miljø:

 1. Med sigte på at styrke forvaltningens tilstedeværelse i Paamiut, er der ansat en afdelingsleder i Paamiut. Samtidigt er det langt om længe lykkes at indgå en aftale med et autoriseret el-installatør firma fra Nuuk med henblik på at renovere skolen. Der er en forventning om, at firmaet i den forbindelse etablere sig fast i byen.  
 2. Der er kontraheret med et lokalt entreprenørfirma i Tasiilaq på byggemodningsprojektet til de kommende nye boliger i Tasiilaq. Samtidigt er samme firma nu i færd med at afslutte arbejderne på byens nye ungdomskulturhus. Forventeligt kan vi snarligt se frem til en åbning heraf.
 3. Skolebyggeriet i Nuuk kører planmæssigt og følger i store træk tidsplanen. Åbningen af skolen er således fortsat berammet til medio 2023.

 

 

Orienteringer

Sagsfremstilling

Beslutning

Fjeldredning

Sagsfremstilling

Orienteringen tage til efterretning

Nye læskure til busstoppesteder, Nuuk
2

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Tilsynsrapport for Qeqertarsuatsiaat skole
1

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Tilsynsrapporter for daginstitutioner
2

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Beslutning

Servicekontrakt med Destination East Greenland 2021
3

Sagsfremstilling

Harald Bianco (IA) forlader mødet.

Indstillingen godkendes med følgende tilføjelse: DEG skal sende kvartalsvise rapporter til Udvalg for Økonomi og Erhverv

Bilag

Servicekontrakt med Nanu Travel for 2021
5

Sagsfremstilling

Charlotte Pike (IA) forlader mødet.

Indstillingen godkendes

 

Bilag

Endelig godkendelse af Helhedsplan for Tasiilaq
3

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Nye Affaldsregulativer 2021
2

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Sted- og Vejnavneråd
1

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Skolepasning (AKO) i Ittoqqortoormiit

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Skolepasning (AKO) i Kapisillit

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Kvalitetsstandarder 2021
1

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Økonomi og Erhverv
1

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Ændring af vedtægt for Lokaludvalg
2

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Vedtægt for tværfagligt samarbejde i sociale sager vedrørende børn og familier i Paamiut
2

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Vedtægt om forbud mod fangst og anskydning af pukkelhvaler i Nuup Kangerlua
2

Sagsfremstilling

Lone Rosengren Pedersen (IA) forlader mødet.

Indstillingen godkendes

Bilag

Indstilling om valg af ejerskabsmodel

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes af flertallet.

Siumuts mindretalsudtalelse:

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017, § 25, om den kommunale styrelse, blev ikke opfyldt da sagen første gang blev fremlagt for AIA.

 • Vigtige informationer/data blev ikke vedlagt.
 • Der var ingen bemærkninger om økonomi eller andre informationer.

AIA skal jo forinden indstilling overfor Kommunalbestyrelsen indstille på baggrund af fyldestgørende informationer, dette skete ikke.

Udover ovennævnte er det ikke tilfredsstillende at kommunalbestyrelsesmedlemmerne ikke blev indgående inddraget i sagen, som det mindste burde man under processen i sagen have inddraget gruppeformændene.

Informationsgrundlaget for overdragelse af Selvstyreejet boliger til kommunerne stammer fra 2016, dette er ikke tilfredsstillende. Vi kræver at informationerne og de økonomiske grundlag omkring overtagelse af boligerne skal være gældende i 2021.
Derfor ønsker vi at udvælgelse og indstilling om Ejerskabsmodellen skal udskydes til begge parter (Kommunen og Selvstyret) har fremlagt de reelle informationer og de økonomiske konsekvenser er undersøgt til bunds og disse fremlægges for den samlede kommunalbestyrelse.

I forbindelse med det videre forløb ønsker vi:

at der overfor myndighederne kræves at gruppeformændene kan følge med i PKG-mødet

Forslag om asfaltering af pladsen foran Pilersuisoq, Tasiilaq
1

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes af flertallet

Bilag

Begæring om udtrædelse af Kommunalbestyrelsens stedfortræderliste
1

Sagsfremstilling

Michael Rosing (løsgænger) forlader mødet.

Indstillingen godkendes

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket

Sagsfremstilling

Beslutning

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Beslutning

Referat godkendes kl. 16:55