210111 Ekstraordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
11. January 2021 -
Titel
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Vedtægt for tværfagligt samarbejde i sociale sager vedrørende børn og familier i Paamiut
Evt
Lukket
Lukket