210111 Ekstraordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
11. January 2021 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Beslutning

Medlemmer:
Uju Petersen (IA), formand
Inge Olsvig Brandt (IA)
Storm Ludvigsen (IA)
Knud Mathiassen (IA)
Ane Egede Mathæussen (S)

Tilstede: Uju Petersen (IA), Inge Olsvig Brandt (IA) Storm Ludvigsen (IA) Ane Egede Mathæussen (S)

Telefonisk: Knud Mathiassen (IA)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Beslutning

Dagsorden godkendt

Meddelelser

Sagsfremstilling

Beslutning

2a. formandens meddelelser
2b. forvaltningens meddelelser

2a.

- Direktøren for forvaltningen er i Tasiilaq i forbindelse med ungecenteret. Hun tager til Paamiut bagefter.

- Sagen om kommunens overtagelse af selvstyrets døgninstitution (Prinsesse Margrethe) kører fortsat. Der er indgået en aftale om at alle børn har adgang til institutionen i dagtimerne.

2b.

Ingen

 

Orienteringer

Sagsfremstilling

Beslutning

Beslutninger

Sagsfremstilling

Beslutning

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Beslutning

Vedtægt for tværfagligt samarbejde i sociale sager vedrørende børn og familier i Paamiut
2

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Evt

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Beslutning

dagsorden godkendt 14:20