210111 Ekstraordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
11. januar 2021 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Vedtægt for tværfagligt samarbejde i sociale sager vedrørende børn og familier i Paamiut
Evt
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat