210103 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
3. februar 2021 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Forslag om ferieplaner for skoleåret 2021/2022 for skolerne i Kommuneqarfik Sermersooq
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Overdragelse af fritidsklubber til Afdeling for Sundhed, Fritid og Kultur
Evt.
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat