210103 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
3. February 2021 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Beslutning

Medlemmer
Michael Rosing (LG = Løsgænger), formand
Henrik Rachlev (IA)
Storm Ludvigsen (IA)
Uju Petersen (IA)
Thiiooq Knudsen (S)

Tilstede: Michael Rosing (Løsgænger) og Lone Rosengreen Pedersen (IA) som suppleant for Storm Ludvigsen (IA)

Telefonisk: Henrik Rachlev (IA) og Thiiooq Knudsen (S)

Uju Petersen (IA) afbud uden suppleant.

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Beslutning

Dagsorden godkendes.

Meddelelser

Sagsfremstilling

Beslutning

2a. Meddelser fra formanden
2b. Meddelser fra forvaltningen

2a. Ingen.

2b. Ingen.

Orienteringer

Sagsfremstilling

Beslutning

Ingen.

Ingen.

Beslutninger

Sagsfremstilling

Beslutning

Forslag om ferieplaner for skoleåret 2021/2022 for skolerne i Kommuneqarfik Sermersooq
12

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
1

Sagsfremstilling

Beslutning

Bilag

Overdragelse af fritidsklubber til Afdeling for Sundhed, Fritid og Kultur
1

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Beslutning

Intet.

Lukket

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Beslutning

Referatet godkendt kl. 14.38