210103 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
3. February 2021 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer
Michael Rosing (LG = Løsgænger), formand
Henrik Rachlev (IA)
Storm Ludvigsen (IA)
Uju Petersen (IA)
Thiiooq Knudsen (S)

Tilstede: Michael Rosing (Løsgænger) og Lone Rosengreen Pedersen (IA) som suppleant for Storm Ludvigsen (IA)

Telefonisk: Henrik Rachlev (IA) og Thiiooq Knudsen (S)

Uju Petersen (IA) afbud uden suppleant.

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes.

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Meddelser fra formanden
2b. Meddelser fra forvaltningen

2a. Ingen.

2b. Ingen.

Orienteringer

Sagsfremstilling

Ingen.

Ingen.

Beslutninger

Sagsfremstilling

Forslag om ferieplaner for skoleåret 2021/2022 for skolerne i Kommuneqarfik Sermersooq

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Bilag

Overdragelse af fritidsklubber til Afdeling for Sundhed, Fritid og Kultur

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Intet.

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referatet godkendt kl. 14.38