201222 – Ekstraordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
20. december 2022 -
Lokation
Teams
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Oprettelse af en anlægs- og renoveringsfond
Lukket
Eventuelt
Godkendelse af referat