201221 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
20. december 2021 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orientering fra Organisation og Udviklingsafdelingen
Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Børn og Familie
Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Anlæg og Miljø
Tilsyn af dagplejeordninger på Vestkysten og i Nuuk for 2021
Ansøgning om alkoholbevilling type B udskænkning af alkoholholdige drikke
Etablering af et Boligklagenævn
Forslag om at Kommunens aktieselskaber pålægges at følge lovgivningen om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser gennem en ny ejerstrategi
Forslag om COVID-19 testcenter i Inussivik
Anvendelse af Kommuneqarfik Sermersooqs Lokaludvalgs puljemidler 2022
Ændring af bygdetilbud til dagplejeordninger på Østkysten
Forslag til kommuneplantillæg 2A3-2 Manngua, Nuuk
Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg 3A8-4 Iiminaq, Nuuk
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Eventuelt
Godkendelse af referat