201210 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
10. December 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer
Charlotte Ludvigsen (IA), formand
Harald Bianco (IA)
Charlotte Pike (IA)
Henrik Rachlev (IA)
Justus Hansen (D)
Jens Kristian Berthelsen (S)
Peter Davidsen (S)

Deltager: Charlotte Ludvigsen (IA), Peter Davidsen (S) og Jens Kristian Berthelsen (S)

Telefonisk: Harald Bianco (IA), Charlotte Pike (IA), Henrik Rachlev (IA) og Justus Hansen (D)  

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden blev godkendt.

Charlotte Pike (IA) erklærer sig inhabil ved behandling af punkt 05D.

Meddelelser

Sagsfremstilling

1. Meddeleser fra formanden.
  1. D. 2.december afholdt Udvalg for Økonomi og Erhverv et borgermøde i Paamiut. Der var godt fremmøde.  I forlængelse af G-20 workshoppen, hvor et bredt udsnit af erhvervsledere og erhvervsrådet i Nuuk drøftede institut for fremtidsforsknings vækstscenarier for Nuuk, blev der d. 3 december afholdt et offentligt gå-hjem-møde, hvor resultaterne af workshoppen blev præsenteret. Analysen og resultaterne fra workshoppen giver et godt afsæt til, at drøfte fremtidens Nuuk og i hvilken retning byen kommer til at bevæge sig. I foråret vil resultaterne sammen med hovedstadsstrategien danne rammen omkring udarbejdelsen af kommunens erhvervsstrategi. Processen er initieret af erhvervsrådene og vil blive faciliteret af erhvervsafdelingen.
  2. 3. december var kommunalbestyrelsesmedlemmer der er i Nuuk, inviteret af Tele-Post til Virtuelt Rejsegilde og kaffemik i Katuaq. Anledningen var at der er blevet bygget en ny Satellit i Tasiilaq som skal gøre internetforbindelsen bedre i satellitområderne.
  3. Den 8-9. december havde borgmesteren besøg af borgmestrene fra Kujalleq kommune, Qeqertalik kommune, Qeqqata kommune og viceborgmesteren fra Avannaata kommune. På programmet var overdragelse af Selvstyrets boliger til kommunerne. Derudover præsenterede Departementet for Sociale Anliggender og Departementet for Finanser deres reformarbejde af jobsøgningsydelse og offentlig hjælp.Programmet afsluttede med et møde mellem borgmestrene og Naalakkersuisoq for Finanser vedrørende bloktilskudsforhandlinger.
Orienteringer

Sagsfremstilling

Digitaliseringsstrategi – Kommuneqarfik Sermersooq

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning. 

Bilag

Statusrapport for udviklingsplan MI 2017-2020

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning. 

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Rekruttering og fastholdelse uden for Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med følgende ændring: Ordningen skal gælde for Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit.

Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes. 

Bilag

Bygdebestyrelsers forslag til fordeling af Bygdepuljen 2021

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes. 

Sager til Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Fjeldredning

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning med følgende ændring: Ittoqqortoormiit medtages på længere sigt.

Tilsynsrapport for Qeqertarsuatsiaat skole

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Tilsynsrapport for Daginstitutioner

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Servicekontrakt med Nanu Travel for 2021

Sagsfremstilling

Charlotte Pike (IA) forlader salen pga. inhabilitet.

Indstillingen godkendes med følgende bemærkning: Servicebidrag på 300.000 kr. skal tilføjes i indstillingen.

 

Bilag

Endelig godkendelse af Helhedsplan for Tasiilaq

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Nye Affaldsregulativer 2021

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Nye læskure til busstoppesteder, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Sted- og Vejnavneråd

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Skolepasning (AKO) i Ittoqqortoormiit

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Skolepasning (AKO) i Kapisillit

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Kvalitetsstandarder 2021

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Eventuelt

Sagsfremstilling

Peter Davidsen (S):

Percida Lund er afgået ved døden og i den forbindelse er der et ønske om, at der skrives en kronik om hende. Hun har været med til at lave gobelinerne i Kommunalbestyrelsessalen, derfor ønsker man, at man fra kommunens side kommer med en taksigelse.

Der betales afgift for brugere af brættet i Paamiut, men brugere af brættet i Nuuk betaler ikke afgift, der ønskes en ensartet ordning for alle, indtil der kommer en helhedsordning.

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referatet godkendes kl. 15.32.