201207 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
7. December 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer
Justus Hansen (D), formand
Harald Bianco (IA)
Charlotte Piké (IA)
Mala Høy-Kúko (S)
Lund Kuko (S)

Telefonisk: Justus Hansen (D), Harald Bianco (IA), Charotte Pike (IA), Mala Høj Kuko (S) og Lund Kuko (S)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes.

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Meddelelser fra formanden
2b. Meddelelser fra forvaltningen

2a. Ingen.

2b. Ingen.

Orienteringer

Sagsfremstilling

Snerydning af offentlige veje og stier i Nuuk

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Samarbejde mellem Piorsaavik og Forvaltning for Anlæg & Miljø

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning med en bemærkning om: at samarbejdet skal gældende de øvrige byer.

Beslutninger

Sagsfremstilling

Ingen.
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Endelig godkendelse af Helhedsplan for Tasiilaq

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med en bemærkning om: at der indtænkes asfaltering på arealet.

Bilag

Nye læskure til busstoppesteder, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Sted- og Vejnavneråd

Sagsfremstilling

Indstilingen godkendes.

Bilag

Fjeldredning

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med en bemærkning om, at Ittoqqortoormiit ønskes indarbejdet på den længere sigt.

Nye affaldsregulativer 2021

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Charlotte (IA): Der ønskes opsyn med Ittoqqortoormiits juletræ.

Mala (S): Påtænker man at stille en container til rådighed, så folk ikke fryser, udenfor kommunen i Tasiilaq pga. corona. Derudover ønskes der svar på tidligere afsendt forspørgelser.

Lund (S): Folk der står og venter ender med bare at gå, da de skal vente. 

Justus (D): God jul til alle sammen og tak for det gode samarbejde.

Hans Henrik: Glædelig jul til alle sammen. Jeg takker for samarbejdet med jer og udvalgssekretæren, og ønsker hende god vind fremadrettet med sine nye udvalg.

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendt kl. 15.02