201207 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
7. december 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Snerydning af offentlige veje og stier i Nuuk
Samarbejde mellem Piorsaavik og Forvaltning for Anlæg & Miljø
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Endelig godkendelse af Helhedsplan for Tasiilaq
Nye læskure til busstoppesteder, Nuuk
Sted- og Vejnavneråd
Fjeldredning
Nye affaldsregulativer 2021
Evt.
Lukket
Godkendelse af referat