201204 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
4. December 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Tilstede:

Michael Rosing (SAM), Storm Ludvigsen (IA), Uju Petersen (IA)

Telefonisk:

Henrik Raclev (IA), Thiiooq Knudsen (S)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendt

Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelser fra Formanden

  • Skoleindskrivning foregår i år lidt anderledes end tidligere år. For at undgå store forsamlinger omkring rådhuset, vil indskrivningen i år foregå på de enkelte skoler, så børnene har fem indskrivningssteder i byen. Derved mindskes antallet af børn og forældre ved samme sted. Der vil fortsat uddeles flag og badges til børnene, så festligheden fastholdes.

 

Meddelelser fra Direktøren

  • Forvaltningen er gået med udarbejdelse af sektorplan for Elevhjemsområdet. Den forventes færdig i løbet primo 2021.
Orienteringer

Sagsfremstilling

Orientering om tildeling af støttepersoner i dagtilbud

Sagsfremstilling

Orienteringen taget til efterretning

Beslutninger

Sagsfremstilling

Ingen.
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Tilsynsrapporter for daginstitutioner

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Tilsynsrapport på skolen i Qeqertarsuatsiaat

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Skolepasning (SPO) i Ittoqqortoormiit

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Skolepasning (SPO) i Kapisillit

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Evt.

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendt kl. 14:25