201124 – Fireogtyvende ordinære kommunalbestyrelsesmøde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
24. november 2020 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Forslag til kommuneplantillæg 1C14-4 Nuutoqaq, Nuuk
Forslag til kommuneplantillæg 3A3-8 Ammassat, Nuuk
Brandsyn
Status på daginstitutioner i Nuuk
Orientering om venteliste til daginstitutioner – 3. kvartal 2020
Undersøgelse af en-dørs-princip på handicapområdet
Løbende orienteringer om Handicaprådets møder
Status vedrørende automatspiltilladelser
Status vedrørende alkoholbevillinger
Orientering om høringer
Beslutninger
Projektansøgning for Nuuk Icefiord Lodge, Kapisillit
Strategi for inddragelse af børn og unge
Bygdebestyrelsesvalg 2021
Kompetencefordelingsplan
Midlertidig udtrædelse af kommunalbestyrelsen (barselsorlov)
Sagsbehandling/service af de mere selvhjulpne ældre i Tasiilaq
Politisk mødekalender 2021 (januar-april)
Årsregnskab 2019 – Regnskab med revisionsprotokollat
Tillægs– og omplaceringsbevilling pr. 30/09 2020 (TB3)
Budget 2021 - 2. behandling
Evt.
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat