201112 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
12. november 2020 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Erhvervsplan 2021
Politisk mødekalender 2021 (januar-april)
Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Børn og Familie
Sager til Kommunalbestyrelsen
Forslag til kommuneplantillæg 1C14-4 Nuutoqaq, Nuuk
Forslag til kommuneplantillæg 3A3-8 Ammassat, Nuuk
Projektansøgning for Nuuk Icefiord Lodge, Kapisillit
Brandsyn
Undersøgelse af en-dørs-princip på handicapområdet
Løbende orienteringer om Handicaprådets møder
Status på daginstitutioner i Nuuk
Orientering om venteliste til daginstitutioner – 3. kvartal 2020
Status vedrørende alkoholbevillinger
Status vedrørende automatspiltilladelser
Orientering om høringer
Kompetencefordelingsplan
Bygdebestyrelsesvalg 2021
Strategi for inddragelse af børn og unge
Årsregnskab 2019 – Regnskab med revisionsprotokollat
Tillægs – og omplaceringsbevilling pr. 30/09 2020 (TB3)
Budget 2021 - 2. behandling
Eventuelt
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat