201112 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
12. November 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer
Charlotte Ludvigsen (IA), formand
Harald Bianco (IA)
Charlotte Pike (IA)
Henrik Rachlev (IA)
Justus Hansen (D)
Jens Kristian Berthelsen (S)
Peter Davidsen (S)

Tilstede: Charlotte Ludvigsen (IA), Justus Hansen (D), Peter Davidsen (S) og Jens Kristian Berthelsen (S)

Telefonisk: Charlotte Pike (IA), Harald Bianco (IA) og Henrik Rachlev (IA)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes.

05O behandles først.

Charlotte Pike (IA) erklærer sig inhabil ved behandling af 07C.

Henrik Rachlev (IA) erklærer sig inhabil ved behandling af 07D

 

Meddelelser

Sagsfremstilling

1. Meddeleser fra formanden.

1.

 1. D. 26. oktober var borgmesteren på besøg hos Utoqqaat Peqatigiit i foreningernes lokaler i Blok 10. Foreningens bestyrelsesmedlemmer og almene medlemmer var mødt op til borgmesterens besøg.
 2. 26. oktober behandlede kulturrådet ansøgninger til Sermeq Puljen. Der var i alt 33 ansøgninger som skulle behandles. Heraf var 8 ansøgninger fra sidste ansøgningsrunde 1. marts, som var blevet bedt om at tilpasse deres ansøgning i forhold til COVID-19 situationen. De resterende 25 ansøgninger var nye. I alt blev der godkendt projekter for: 1.685.179,00 kr.
 3. D. 29. oktober havde borgmesteren et telefonisk møde med Lokaludvalget i Tasiilaq.
 4. D. 30. oktober havde borgmesteren et telefonisk møde med erhvervsrådet i Tasiilaq.
 5. D. 5. november afholdte NAKUUSA et virtuelt børnetopmøde i tæt samarbejde med landets kommuner. Pga. Covid-19 restriktionerne, var børneråddet samlet i Nuuk, Qaqortoq, Ilulissat, Aasiaat og Sisimiut hvor de var fordelt i kommunevis. Borgmesteren var inviteret til børnetopmødet, som blev afholdt på rådhusets byrådssal i Nuuk, hvor hun byd børnene velkommen. NAKUUSA udarbejder en resolution fra børnetopmødet, som de forventer at aflevere til Naalakkersuisut og samtlige borgmestre så snart de har den klar.
 6. D. 6. november fejrede Kommuneqarfik Sermersooq modtagelsen af det første af en række beviser, der skal til for at kunne erklære Nuuk for bæredygtighedscertificeret. Diplomet, som kommunen har modtaget, er en såkaldt bronze benchmarking.
 7. D. 7. november var det Internationale Inuit dag. Og i dagens anledning, inviterede Inuit Cirkumpolar Council, Greenland (ICC) og Kommuneqarfik Sermersooq byens unge mellem 15-35 år til en workshop med fokus på debat og identitet og værdier. Idéen med arrangementet udspringer fra borgmesterens dialogaften om Hans Egede statuen, hvor deltagende borgere efterlyste uddybende debatarrangementer om hvem vi er.
 8. Nuuk får en ny brandstation. Det forventes, at den nye brandstation vil stå klar til brug den 1. maj 2022. Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S har gennemført en udbudsproces i forbindelse med opførelse af en ny brandstation på kommunens entreprenørplads ved Pukuffik i Nuuk. Brandstationen på mere end 2800 kvadratmeter vil blive opført i to etager med gode personalefaciliteter, garager, vaskehal og værksted. Der vil således være god plads til at udføre alle opgaver før, under og efter en hændelse.
 9. Den traditionelle fælles julefrokost for Kommuneqarfik Sermersooqs ansatte er desværre aflyst i år pga. Covid.19. For stadig at markere julemånedens begyndelse, har kommunens administration besluttet, at der lokalt på arbejdspladsen kan afholdes mindre og kortere julehyggearrangementer i arbejdstiden. For de arbejdspladser, hvor det ikke er muligt at gøre det i arbejdstiden, kan arrangementet afholdes uden for arbejdstid.

Arrangementet skal være alkoholfrit og følgende restriktioner skal overholdes:

 • Max 100 deltagere
 • Kun deltagelse af ansatte inden for samme forvaltningsområde og inden for egen afdeling/institution (dvs. dem vi ser til dagligt)
 • Adgang til håndvask og håndsprit
Orienteringer

Sagsfremstilling

Ingen orienteringer.

Ingen orienteringer.

Beslutninger

Sagsfremstilling

Erhvervsplan 2021

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Mindretalsbemærkning fra Siumut: tilføjes til Erhvervsplanen, at der støttes op omkring iværksætteri i Øst.

 

 

Bilag

Politisk mødekalender 2021 (januar-april)

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Børn og Familie

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Sager til Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg 1C14-4 Nuutoqaq, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med følgende ændring: at byggefelt B2 tages ud og at der lukkes for kørende trafik fra Hans Egedes Hus (erhvervskørsel tilladt). 

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 3A3-8 Ammassat, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Projektansøgning for Nuuk Icefiord Lodge, Kapisillit

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Brandsyn

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Undersøgelse af en-dørs-princip på handicapområdet

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Løbende orienteringer om Handicaprådets møder

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Status på daginstitutioner i Nuuk

Sagsfremstilling

Indstilling godkendes.

Orientering om venteliste til daginstitutioner – 3. kvartal 2020

Sagsfremstilling

Indstilling godkendes.

Status vedrørende alkoholbevillinger

Sagsfremstilling

Indstilling godkendes.

Bilag

Status vedrørende automatspiltilladelser

Sagsfremstilling

Indstilling godkendes.

Bilag

Orientering om høringer

Sagsfremstilling

Indstilling godkendes.

Bilag

Kompetencefordelingsplan

Sagsfremstilling

Indstilling godkendes.

Bilag

Bygdebestyrelsesvalg 2021

Sagsfremstilling

Indstilling godkendes.

Strategi for inddragelse af børn og unge

Sagsfremstilling

Indstilling godkendes.

Bilag

Årsregnskab 2019 – Regnskab med revisionsprotokollat

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes. 

Bilag

Tillægs – og omplaceringsbevilling pr. 30/09 2020 (TB3)

Sagsfremstilling

Indstilling godkendes.

Budget 2021 - 2. behandling

Sagsfremstilling

Pind 1 : godkendes. Siumut godkender ikke pind 1 med følgende mindretals udtalelse:

Vi vil fra Siumut's side kræve, at alle eventuelle ændringer, budgetforslag for 2021 eller spareforslag skal kunne ses i anslået resultat i hele budgettet skriftlig (i papirform) så alle medlemmer i kommunalbestyrelsen kan se og følge med direkte. Så vi fra Siumutgruppen ønsker et budgetseminar, og der skal kunne ses budgetforslagenes eventuelle effekter, i tal, og vi kræver at alle medlemmer i kommunalbestyrelsen kan være med i forhandlingerne, og vi har brug for at alle partiernes ønsker kan ses i budgetforslaget, hele budgetforslagets estimerede konsekvenser, eftersom hele budgetforslagets eventuelle konsekvenser er kommunalbestyrelsens ansvar. Det er jo således, at hele kommunalbestyrelsen er offentligt ansvarlig for godkendelse af budgetforslaget.

For det andet vil vi ønske at i budgetforslag for 2021 skal der fremstå politiske ønsker og ændringer i budgetforslag for 2021, estimerede konsekvenser af denne, skal kunne ses figureret som sagsfremstilling i AIA-format, og først når alle indstillinger er fremsat, kan en samarbejdsaftale underskrives. Når 2.behandling af budgetforslaget pågår offentligt i Udvalg for Økonomi og Erhverv-format og bliver vedtaget, anser vi, at det er på sin plads at afslutte det med en fælles underskrift.

I forhold til vores ovenstående krav i forbindelse med budgetforslag og politiske ønsker, bliver disse uddelt til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer uden forklaring, til gennemgang i 30 min og uden mulighed for en dybere gennemgang og dette accepterer vi ikke, og eventuelle ændringer fremstår utydeligt og dette accepterer vi heller ikke.

Vi accepterer ikke forligsproceduren vedrørende den politiske gennemgang af budgetforslaget, da proceduren fremstår utydelig for kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke får en chance til at granske det dybere og dermed ikke har en chance til at fremkomme med spørgsmål, derfor skal vi ikke underskrive, men vi vil være med i samarbejde i de punkter, hvor vi er politisk enige.

Pind 2: godkendes af alle.

Siumut: anlægsbudgettet godkendes pånær a3

Pind 3: godkendes af alle.

Siumut: anlægsbudgettet godkendes pånær a3

Pind 4: godkendes af alle.

Pind 5: godkendes af alle med følgende bemærkning: leje af fiskeskure+fællesværksteder skal ikke forhøjes. 

Pind 6: godkendes af alle.

Pind 7: godkendes af alle.

Pind 8: godkendes af alle.

Pind 9: godkendes af alle.

Pind 10: godkendes af alle.

Pind 11: P5 - P10 forkastes af IA+D og resten godkendes.

Siumut: godkender hele pinden.

Pind 12: godkendes af alle.

Bilag

Eventuelt

Sagsfremstilling

Peter Davidsen (S): præcisering af gruppeformænd og deres rolle mht arbejdsbyrden. 

 

 

 

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendes 17.50.