201028 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
28. October 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Michael Rosing (Sam), formand

Henrik Rachlev (IA)

Storm Ludvigsen (IA)

Uju Petersen (IA)

Thiiooq Knudsen (S)

Tilstede: Michael Rosing (Sam), Uju Petersen (IA), Storm Ludvigsen (IA) og Thiiooq Knudsen (S)

Telefonisk: Henrik Rachlev (IA)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendt.

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Meddelser fra formanden

2b. Meddelser fra forvaltningen

2a. Ingen.

2b. Forvaltningen er så småt gået i gang med projektet ”Sundhedsfremmende institutioner”, som skal sætte fokus på sund livsstil hos de helt små.

Orienteringer

Sagsfremstilling

Orientering vedrørende personalemangel i Sikkersoq

Sagsfremstilling

Orientering tages til efterretning. 

Kvartalsorientering – Sundhed, Fritid og Kultur

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning. 

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Midlertidig overbooking i to nye daginstitutioner

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Navngivning af nye daginstitutioner

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes. 

Politisk mødekalender 2021 (januar-marts)

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Status på daginstitutioner i Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Orientering om venteliste til daginstitutioner – 3. kvartal 2020

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Nedlæggelse af pris som årets skoleinspektør og lærer

Sagsfremstilling

Indstillingen forkastes - prisen ønskes bibeholdt indtil slutningen af valgperioden.

Kompetencefordelingsplan

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes. 

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Henrik (IA): De unge i Paamiut mangler et sted at være om aftenen. Det er vigtigt at være opmærksom på det, da der er stort fokus på det fra forældrenes side, men vi fra kommunens side skal have fokus på dem via fritidstilbud fx klub. Vi skal give tilbud til mere spændende fritidsaktiviteter. Vi får ofte henvendelser fra båd eforældre og ung eom manglende fritidstilbud - også fordi det ikke er passende at klubben eller fritidstilbuddet ikke har åbent i weekeden. Jeg synes vi skal finde en løsning. 

Storm (IA): Er meget positiv omkrin gåbningen af en allergivenlig institution. Det er rigtig godt, da der er så mange, der har allergier.

Michael (Sam): Udvalgsrejsen udskydes på ubestemt tid, da smittetrykket i DK er for højt.  

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendt kl. 15.15