201028 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
28. oktober 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Orientering vedrørende personalemangel i Sikkersoq
Kvartalsorientering – Sundhed, Fritid og Kultur
Beslutninger
Midlertidig overbooking i to nye daginstitutioner
Navngivning af nye daginstitutioner
Politisk mødekalender 2021 (januar-marts)
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Status på daginstitutioner i Nuuk
Orientering om venteliste til daginstitutioner – 3. kvartal 2020
Nedlæggelse af pris som årets skoleinspektør og lærer
Kompetencefordelingsplan
Evt.
Lukket
Godkendelse af referat