201026 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
26. October 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Justus Hansen (D), formand

Harald Bianco (IA)

Charlotte Piké (IA)

Mala Høy-Kúko (S)

Laura Táunâjik Uitsatikitseq (S)

Tilstede: Justus Hansen (D) og Mala Høy Kuko (S).

Telefonisk: Laura Táunâjik Uitsatikitseq (S), Harald Bianco (IA) og Charlotte Pike (IA).

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes.

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra forvaltningen

2a. Ingen

2b. Ingen

Orienteringer

Sagsfremstilling

Ingen.

Beslutninger

Sagsfremstilling

Forlag fra Laura ang. flytning af lænkede hunde ved elven i Kuummiit

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Laura opfordres til at sende sit forslag til bygdebestyrelsen, samt fremsende yderligere oplysning og evt. billeder til direktøren.

Bilag

Politisk mødekalender 2021 (januar-marts)

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg 3A3-8 Ammassat, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 1C14-4 Nuutoqaq, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med en bemærkning om at: kørende trafik skal forbydes fra Hans Egedes Hus, men med mulighed for erhvervskørsel, samt at byggefelt B2 tages ud.

Bilag

Projektansøgning for Nuuk Icefiord Lodge, Kapisillit

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Brandsyn

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes. 

Bilag

Kompetencefordelingsplan

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Justus (D): Fremadrettet skal der sikres, at udvalgsmedlemmerne modtager alt materiale i papirform.

Mala (S): I forhold til at corona er kommet til landet. Borgerne venter udenfor kommunens bygninger, da de ikke må komme ind oga. restriktionerne. Han mener, der skal sættes nogle læbåse op. 

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendt kl. 16.05.