201026 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
26. oktober 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Forlag fra Laura ang. flytning af lænkede hunde ved elven i Kuummiit
Politisk mødekalender 2021 (januar-marts)
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Forslag til kommuneplantillæg 3A3-8 Ammassat, Nuuk
Forslag til kommuneplantillæg 1C14-4 Nuutoqaq, Nuuk
Projektansøgning for Nuuk Icefiord Lodge, Kapisillit
Brandsyn
Kompetencefordelingsplan
Evt.
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat