201006 – Treogtyvende ordinære kommunalbestyrelsesmøde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
6. oktober 2020 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Tilsyn med administrationen af lovgivningen om boligsikring
Tilsyn med administrationen af lovgivningen om førtidspension
Orientering om et etableret samarbejde med en professor fra University of Hawaii
Bygdebestyrelsesseminar 2020
Beslutninger
Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 3E5-4 Nuuk Airport
Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 3C8-1 Qernertunnguit, Nuuk
Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 1C12-5 Aqutsisoqarfik, Nuuk
Kommuneplan 2032
Politik for udsatte børn og familier 2020-2024
Udpegning af valgbestyrelse
Anmodning om indtrædelse efter orlov
Tillægs – og omplaceringsbevilling pr. 30/06 2020 (TB2)
1. behandling af budget 2021
Evt.
Lukket
Godkendelse af referat