200923 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
23. September 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Charlotte Ludvigsen (IA), formand

Harald Bianco (IA)

Charlotte Pike (IA)

Henrik Rachlev (IA)

Justus Hansen (D)

Jens Kristian Berthelsen (S)

Peter Davidsen (S)

Deltager: Charlotte Ludvigsen (IA), Harald Bianco (IA), Justus Hansen (D), Peter Davidsen (S) og Jens Kristian Berthelsen (S)

Telefonisk: Charlotte Pike (IA) og Henrik Rachlev (IA)

 

 

 

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes.

Peter Davidsen (S) måtte gå fra mødet pga. en akut situation på arbejde.  

Henrik Rachlev (IA) erklærer sig inhabil ved behandling af 05G.

Meddelelser

Sagsfremstilling

  1. D. 3. september var borgmesteren, sammen med Kommunaldirektøren, inviteret af Nukissiorfiits nye Energidirektør, Kaspar Mondrup til et netværksmøde.
  2. D. 4. september havde borgmesteren og relevante direktører i Kommunen et møde med arbejdsgruppen for ”Tasiilami Suleqatigiippugut”, som var forbi Nuuk, inden de rejste videre til Tasiilaq for at arbejde videre med deres projektet. På mødet fremlagde arbejdsgruppen for ”Tasiilami suleqatigiippugut” status på deres projekt med efterfølgende drøftelse om fællesvisioner og behovet for at nå i mål med projektet.
  3. D. 26. september har Nuuk Bussii 40-års jubilæum, og selskabet vil markere det med fejring i deres garage, nu på lørdag fra kl. 13.00. Alle er inviteret, dog med begrænsning til 100 deltagere jf. COVID-19 restriktionerne.
  4. Kommunen har siden 2016 indgået en række lejekontrakter med private ejendomsinvestorer.De enkelte boliger videreudlejes til borgerne. Som led heri betaler kommunen en vis differenceleje, idet huslejen til de private ejendomsinvestorer er højere end den husleje der opkræves hos borgerne. Selvstyrets er ved at undersøge forholdet. Som led heri har Selvstyrets administration udstedt et påbud til kommunen om at ophøre med at indgå disse lejekontrakter og betale differencehusleje. Både Nuna Advokater og Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm har vurderet påbuddet for kommunen og er enstemmigt kommet frem til, at Selvstyrets administration ikke kan udstede påbuddet – det er alene Tilsynsrådet der kan udstede et påbud efter Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse. Som tidligere orienteret så mener vi, at vi har ageret indenfor de rammer vi har under kommunalfuldmagten. Vi har som kommunalbestyrelse ansvaret for at sikre en bolig til alle. Selvstyret bygger ikke her. Der er 1792 på venteliste til en bolig i Iserit, og hvis vi skal have råd til andre ting, så er det den mest forsvarlige måde at få anlagt boliger på. Vi vil benytte temadagen næste mandag omkring hele boligsagen, hvor vi har eksperter til både den juridiske og økonomiske del
Orienteringer

Sagsfremstilling

Statusrapport for udviklingsplan MI 2017-2020

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Ingen beslutninger.

Sager til Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 3E5-4 Nuuk Airport

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 3C8-1 Qernertunnguit, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes. 

Bilag

Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 1C12-5 Aqutsisoqarfik, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes. 

Bilag

Kommuneplan 2032

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Orientering om et etableret samarbejde med en professor fra University of Hawaii

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Politik for udsatte børn og familier 2020-2024

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes. 

Bilag

Tilsyn med administrationen af lovgivningen om boligsikring

Sagsfremstilling

Henrik Rachlev (IA) forlader salen.

Indstillingen godkendes.

 

Bilag

Tilsyn med administrationen af lovgivningen om førtidspension

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Bygdebestyrelsesseminar 2020

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Udpegning af valgbestyrelse

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Det blev besluttet at hvert parti i Udvalg for Økonomi og Erhverv vælger en repræsentant til valgbestyrelsen og følgende blev valgt: Harald Bianco (IA), Justus Hansen (D), Peter Davidsen (S). Charlotte Ludvigsen er født medlem som Borgmester.

Tillægs – og omplaceringsbevilling pr. 30/06 2020 (TB2)

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

1. behandling af budget 2021

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Eventuelt

Sagsfremstilling

Intet under eventuelt.

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendes kl. 17.45.