200923 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
23. september 2020 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Statusrapport for udviklingsplan MI 2017-2020
Beslutninger
Sager til Kommunalbestyrelsen
Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 3E5-4 Nuuk Airport
Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 3C8-1 Qernertunnguit, Nuuk
Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 1C12-5 Aqutsisoqarfik, Nuuk
Kommuneplan 2032
Orientering om et etableret samarbejde med en professor fra University of Hawaii
Politik for udsatte børn og familier 2020-2024
Tilsyn med administrationen af lovgivningen om boligsikring
Tilsyn med administrationen af lovgivningen om førtidspension
Bygdebestyrelsesseminar 2020
Udpegning af valgbestyrelse
Tillægs – og omplaceringsbevilling pr. 30/06 2020 (TB2)
1. behandling af budget 2021
Eventuelt
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat