200909 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
9. September 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Beslutning

Medlemmer

Justus Hansen (D), formand

Harald Bianco (IA)

Charlotte Piké (IA)

Mala Høy-Kúko (S)

Laura Táunâjik Uitsatikitseq (S)

Telefonisk: Justus Hansen (D), Harald Bianco (IA), Mala Høy Kuko (S) og Laura Taunâjik Uitsatikitseq (S)

Det var ikke muligt at få kontakt til Charlotte Pike (IA)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Beslutning

Dagsorden godkendes

Meddelelser

Sagsfremstilling

Beslutning

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra forvaltninge

Ingen

Orienteringer

Sagsfremstilling

Beslutning

Ingen.

Ingen

Beslutninger

Sagsfremstilling

Beslutning

Ingen.

Ingen

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Beslutning

Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 1C12-5 Aqutsisoqarfik, Nuuk
3

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 3E5-4 Nuuk Airport
3

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 3C8-1 Qernertunnguit, Nuuk
3

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Kommuneplan 2032
2

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Beslutning

Laura Taunâjik Uitsatikitseq (S):

1. Fornyligt har jeg skrevet til jer og heldigvis svarede HH på det. I morgen skal vi holde møde med borgerne i Kuummiut omkring garnfiskeri, hvor der skal være en oplysningsaften. Vi skal drøfte hvordan vi kan inddrage borgerne inden det bliver vinter.

2. Det handler om Iserit. Selvom det er en vigtig sag, skal servicen være bedre. Jeg har anmodet om at bringe emnet op igen. Det er frustrerende hvordan de behandler borgerne. Jeg vil gerne have dette punkt op på eventuelt næste møde. 

3. Det handler om hundehold og arealtildelinger. Jeg har sendt en forespørgsel for 2-3 uger siden og fik svar herom. Der står bl.a. en henvisning til lovgivning om dette Jeg er bekymret omkring arealtildelng til hundehold ikke er langt fra vandsøen. 

Lukket

Sagsfremstilling

Beslutning

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Beslutning

Godkendt kl. 12.04