200909 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
9. september 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 1C12-5 Aqutsisoqarfik, Nuuk
Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 3E5-4 Nuuk Airport
Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 3C8-1 Qernertunnguit, Nuuk
Kommuneplan 2032
Evt.
Lukket
Godkendelse af referat