200909 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
9. september 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Orientering om et etableret samarbejde med en professor fra University of Hawaii
Evt.
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat