200909 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
9. September 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Michael Rosing (Sam), formand

Henrik Rachlev (IA)

Hans Jukku Noahsen (IA)

Uju Petersen (IA)

Thiiooq Knudsen (S)

Tilstede: Michael Rosing (SA), Hans-Jukku Noahsen (IA) og Thiiooq Knudsen (S)

Telefonisk: Henrik Rachlev (IA)

Afbud fra Uju Petersen (IA)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendt

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Meddelser fra formanden

2b. Meddelser fra forvaltningen

2a. Som orienteret på tidligere udvalgsmøder har vi arbejdet på en udvalgsrejse til Island med fokus på sundhedsfremmende tiltag og uddannelse efter folkeskolen. Desværre er reglerne i Island pt således, at vi skal igennem to coronatests og en karantæne på 4-5 dage før vi kan bevæge os rundt i Island. Det giver derfor ikke mange dage til at nå alle de møder, som vi havde planlagt. Jeg har derfor besluttet, at vi ikke gennemfører denne rejse så længe reglerne er sådan, men i stedet bedt udvalgssekretæren se på en udvalgsrejse til Danmark. Denne tur kan bl.a. have fokus på inklusionsklasser og erhvervs-10. klasser samt esportsmuligheder.

2b. Ingen

Orienteringer

Sagsfremstilling

Ingen

Ingen

Beslutninger

Sagsfremstilling

Ingen

Ingen

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Orientering om et etableret samarbejde med en professor fra University of Hawaii

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Thiiooq Knudsen (S): Der sker ret meget hærværk rundt omkring i byerne. Jeg mener, det er en opgave, der skal løftes af både skoler og forældre. 

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendt kl. 14.10