200901 – Toogtyvende ordinære kommunalbestyrelsesmøde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
1. September 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Beslutning

Medlemmer

Charlotte Ludvigsen (IA)

Charlotte Pike (IA)

Uju Petersen (IA)

Harald Bianco (IA)

Inge Olsvig-Brandt (IA)

Hans Jukku Noahsen (IA)

Knud Mathiassen (IA)

Henrik Rachlev (IA)

Lone Rosengreen Pedersen (IA)

Michael Rosing (Sam)

Nadia Olsen (D)

Justus Hansen (D)

Mala Høy Kúko (S)

Peter Davidsen (S)

Thiiooq Knudsen (S)

Ane Egede Mathæussen (S)

Jens Kristian Berthelsen (S)

Rolf Pike (S)

Laura Tàunâjik Uitsatikitseq (S)

 

Tilstede: Charlotte Ludvigsen (IA), Uju Petersen (IA), Inge Olsvig Brandt (IA), Harald Bianco (IA), Hans Jukku Noahsen (IA), Knud Mathiassen (IA), Lone R. Pedersen (IA), Michael Rosing (Sam), Justus Hansen (D), Nadia Olsen (D), Rolf Pike (S), Peter Davidsen (S), Jens Kristian Berthelsen (S), Thiiooq Knudsen (S), Mala Høy Kuko (S) og Ane Egede Mathæussen (S) 

Telefonisk: Charlotte Pike (IA), Henrik Rachlev (IA) og Laura Taunâjik Uitsatikitseq (S).

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Beslutning

Dagsorden godkendes med rettelser til punktet 04I.

 

Meddelelser

Sagsfremstilling

Beslutning

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra udvalgsformændene

2a.

 1. D 27. juli havde borgmesteren et introduktionsmøde med Naalakkersuisoq for Erhverv og Rådstoffer, Jens Frederik Nielsen. På mødet var der gensidig orientering om relevante sager på tværs af departementet og kommunen. Naalakkersuisoq har også haft samme møde med nogle af de øvrige borgmestre, og forventer at holde møde med alle de øvrige borgmestre snart.  
 2. D.28 & 29. juli var borgmesteren på besøg i Arsuk. Før ankomst til Arsuk, gik turen forbi Ivittuut og Kangilinnguit, hvor Arktisk Kommando viste rundt på stedet. Anledningen for besøget i Arsuk var et dialogmøde med borgerne, med formålet at inddrage dem og blandt andet at høre borgerne om deres ønsker for Arsuk og Ivittuuts fremtid. Der var et godt fremmøde til borgermødet.  Under besøget i Arsuk blev Borgmesteren inviteret til dialogmøde med Bygdebestyrelsen. Udover dialogmødet med borgerne og bygdebestyrelsen, var borgmesteren blandt andet på besøg i daginstitutionen, skolen, fiskefabrikken og det lukkede alderdomshjem.
 3. D.3. august startede den nye direktør for Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked.
 4. D. 5. & 6.august var Borgmesteren i Qeqertarsuatsiaat. Anledningen for besøget var et dialogmøde med borgerne om Qeqertarsuatsiaat - nu og i fremtiden. Trods rensdyrjagt og sommerferie var der et godt fremmøde, og borgene fik mulighed for at fremlægge deres tanker om bygden nu og fremover. Under besøget i Qeqertarsuatsiaat blev Borgmesteren inviteret til dialogmøde med bygdebestyrelsen, og udover møderne var der besøg på skolen, fritidsklubben, daginstitutionen, kaffebesøg på Utoqqallak, alderdomshjemmet, Skindsystuen, båd værkstedet og stensliberværkstedet (Ujaqqerivik).
 5. D. 14. august blev der afholdt Erhvervsråds Summit. Sermersooq Erhverv har afviklet Erhvervsråds Summit hvor erhvervsrådene i henholdsvis Øst, Paamiut og Nuuk holdt møde med Økonomi og Erhvervsudvalget. På møderne var der en god dialog og erhvervsrådene fremkom med mange ønsker til erhvervsplanen for 2021, bl.a. var der et ønske om at få udarbejdet nye erhvervsudviklingsstrategier. Møderne blev afviklet digitalt og via telefon.
 6. D. 21. august 2020 blev anbefalingerne af det grønlandsk-danske tværgående arbejde om styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland offentliggjort. Forud for offentliggørelsen af anbefalingerne var borgmestrene inviteret til møde af Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet samt. af Dansk social- og indenrigsministeren.  Mødet blev afholdt online, d. 20. august og anbefalingerne blev præsenteret.
 7. Ny budgetsamarbejdsaftale mellem selvstyret og kommunerne lige blevet underskrevet af alle aftalens parter, dvs. af Naalakkersuisoq for Finanser samt af samtlige borgmestre.  Denne nye budgetsamarbejdsaftale afløser aftalen af 22. januar 2014. Den overordnede ramme for samarbejdet er Naalakkersuisuts forslag til finanslov og den af Inatsisartut vedtagne Finanslov. De kommunale budgetter udarbejdes og fastsættes af de enkelte kommunalbestyrelser indenfor rammerne af kommunernes indtægter herunder det i Finansloven fastlagte bloktilskud.  Budgetsamarbejdsaftalen kan genforhandles, såfremt en eller flere af parterne ønsker det. Selve budgetsamarbejdsaftalen er offentliggjort på selvstyrets hjemmeside.

2b

Uju Petersen, formand for Udvalg for Børn og Familie:

 1. Forvaltningen har over sommeren igangsat forskellige projekter, bl.a. for mindre børn.
 2. Igangsættelse af forflytninger af anbragte til det private og de er allerede omfattende og med udfordringer. Familiecentrene har udfordringer pga akut hjælp til borgerne
 3. Astrid Kragh, den danske social og indenrigsminister har indgået samarbejdsaftale med naalakkersuisoq Martha Abelsen, indgået samarbejdsaftale omkring b.la. oprettelse af en ny døgninstitution for børn og unge.
 4. 8. til 11.sep skal udvalget på orienteringsrejse til Qeqqata Kommunia.

Inge Olsvig Brandt, formand for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked:

 1. Ny direktør, Ejner Grønvold, er startet i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked pr. 1. aug. 2020
 2. Onsdag d. 12. august flyttede de hjemløse borgere, der har boet i den midlertidige camp bag Nuuk Imeq, ud af campen og ind i blok C og D i Nuuk’s bymidte. Indkvarteringen af de ca. 80 hjemløse i blok C og D er en midlertidig løsning fremmod etableringen af det nye permanente hjemløsecenter. Beboerne i de nedslidte modulboliger på Qeqertanut vil ligeledes flytte til nye modulboliger i starten af september. Torsdag d. 20. august har forvaltningen været på besøg hos modulboligbeboerne om aften og orienteret om den kommende flytning.
 3.  Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked har d. 11. august afholdt møder med diverse interessenter med henblik på at drøfte den kommende hjemløseindsats og etableringen af det nye hjemløsecenter. Til mødet deltog repræsentanter fra Kofoeds Skole, Frelsens Hær, NOINI samt departement og sømandshjemmet. Der var mange gode drøftelser på mødet og der blev holdt et opfølgende møde d. 20. august. Det er blevet aftalt at gruppen indtil videre vil mødes fast til fælles inspirationsoplæg samt for at drøfte hjemløseindsatsen.

Michael Rosing, formand for Udvalg for Børn og Skole:

 1. Skoleåret er startet.

Justus Hansen, formand for Udvalg for Anlæg og Miljø:

 1. Det kommunale beredskab oplever i disse år en klar stigning på udrykninger. I 2018 var der 146 udrykninger i Nuuk, og steg til 203 udrykninger i 2019. Generelt har vi et professionelt beredskab med høj faglighed - og for at sikre denne faglighed er der de sidste par år søsat et større efteruddannelsesprojekt.
 2. Natten til tirsdag var der en større lejlighedsbrand i Paamiut, som desværre kostede 3 personer livet. Beredskabschefen er på vej til Paamiut for at understøtte vores brandfolk på stedet herunder vores nye viceberedskabschef. Samtidigt er kriseberedskabet aktiveret såfremt der er behov.
 3. Det af DTU finansieret prøvehus i Nuuk er nu indflytningsklart. En "forsøgsfamilie" fra Nuuk flytter ind i huset og skal over de næste 2 år bo og leve i huset. Derefter overdrages huset til Kommuneqarfik Sermersooq.
Orienteringer

Sagsfremstilling

Beslutning

Forslag til kommuneplantillæg 2B2-5, Erhvervsområdet Qeqertat
1

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Årlig status på Paamiutaftalen 2020
3

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Løbende orienteringer om Handicaprådets møder
1

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Løbende orienteringer om Ældrerådets arbejde
1

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Løbende orienteringer om Ældrerådets arbejde
1

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19
1

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Orientering om Misis årsrapport for 2019
1

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Drøftelse af udvalgsrejser
1

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Borgerinddragelsesforløb for Hans Egede statuens placering i Nuuk
3

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning med bemærkning fra Siumut: vi har aldrig taget en politisk beslutning om sagen, og har aldrig været involveret omrking stemmeafgivelser. Derudover har sagen aldrig været fremlagt Kommunalbestyrelsen til drøftelse. 

Der er ikke medtaget underskriftindsamlingen fra Nuummit Eqqaamasat, som ønsker at beholde statuen. 

Bemærkning fra Samarbejdspartiet: der bør overvejes en anden metode til en næste gang. Borgerinddragelse skal være repræsentativt for alle folks meninger, og ikke kun dem med de stærkeste meninger. Man kan eksperimentere med måden man laver borgerinddragelse. 

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Beslutning

Endelig godkendelse Kommuneplantillæg 1A5-2 Tuapannguit, Nuuk
3

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Kvalitetsstandarder Foranstaltningsområdet 2020
1

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Valg af bestyrelsesmedlemmer til Ejnar Mikkelsens Østgrønlandsfond samt Godthåbhallen
2

Sagsfremstilling

Første pind godkendes.

Jens Kristian Berthelsen (S) er inhabil ved anden pind og forlader salen.

Anden pind godkendes.

Bilag

Opdateret alkoholpolitik
1

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Halvårsregnskab 2020
1

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Ny svømmehal i Tasiilaq
1

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes og forslaget forkastes af flertallet IA, D og Sam.

Siumut godkender ikke indstillingen.

Bilag

For langsommelig sagsbehandling i forhold til henvendelser om plejebørn. Sagsbehandlingen bør være mere smidig og effektiv
1

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes og forslaget forkastes af flertallet IA, D og Sam.

Siumut godkender ikke indstillingen.

 

Bilag

Forslag om opførelse af lærerboliger i Tasiilaqs bygder, hvor behovet er der
1

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes og forslaget forkastes af flertallet IA, D og Sam.

Siumut godkender ikke indstillingen.

Bilag

Forslag til boligbyggeri til selvhjulpne ældre i Tasiilaq og bygder
1

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes og forslaget forkastes af flertallet IA, D og Sam.

Siumut godkender ikke indstillingen.

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Beslutning

Rolf: Pike (S): 

Det er ærgerligt at sagen om et indhandlingssted i Ittoqqortoormiit endnu ikke er færdig, idet kommunalbestyrelsen har bedt SBC om at arbejde videre med sagen siden 2017, sagen er nu blevet stoppet fordi der ikke er midler til det og ikke kan færdiggøres. Jeg håber at sagen kan genoptages, således der i fremtiden kan etableres et indhandlingssted i Ittoqqortoormiit.

Mala Høy Kuko (S): afventer.

Laura Taunâjik Uitsatikitseq (S):

I forbindelse med praktisk arbejde i filialkontorerne har Bygdebestyrelserne bedt mig om at bringe et budskab videre om, at de ikke modtager vejledninger og kontaktpersoner, når de ikke kan logge sig ind på internettet. De efterlyser mere smidig og effektiv samarbejde

Fiskerne mener at kapaciteten på indhandlingsstedet (fabrikkens nuværende kapacitet) er blevet for lille, hvorfor fiskerne har bedt mig om at bringe dette op til kommunen om at finde en løsning evt. ved at hente hjælp hos Selvstyret med at finde en løsning. Der blev bl.a. udtrykt ønske om flydende indhandlingssteder.

Jens Kristian Berthelsen (S): afventer.

Henrik Rachlev (IA)

Jeg vil gerne begynde med at takke for jeres kondolence i forbindelse med den tragiske hændelse der skete for vores medborgere. Ligeledes har beredskabet arbejdet hurtigt og beundringsværdigt under hændelsen. Vores medborgere har lidt et stort tab. Jeg kondolerer med familien og folk der har arbejdet om natten.

Vi har modtaget anmodning om støtte fra fisker- og fangerforeningen i Paamiut. De har sendt en anmodning om støtte til brug af den gamle heliport til tørring af bundgarn og andet fiskeudstyr.

Lukket

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Beslutning

Referat godkendes kl.18.22.