200901 – Toogtyvende ordinære kommunalbestyrelsesmøde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
1. september 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Forslag til kommuneplantillæg 2B2-5, Erhvervsområdet Qeqertat
Årlig status på Paamiutaftalen 2020
Løbende orienteringer om Handicaprådets møder
Løbende orienteringer om Ældrerådets arbejde
Løbende orienteringer om Ældrerådets arbejde
Skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19
Orientering om Misis årsrapport for 2019
Drøftelse af udvalgsrejser
Borgerinddragelsesforløb for Hans Egede statuens placering i Nuuk
Beslutninger
Endelig godkendelse Kommuneplantillæg 1A5-2 Tuapannguit, Nuuk
Kvalitetsstandarder Foranstaltningsområdet 2020
Valg af bestyrelsesmedlemmer til Ejnar Mikkelsens Østgrønlandsfond samt Godthåbhallen
Opdateret alkoholpolitik
Halvårsregnskab 2020
Ny svømmehal i Tasiilaq
For langsommelig sagsbehandling i forhold til henvendelser om plejebørn. Sagsbehandlingen bør være mere smidig og effektiv
Forslag om opførelse af lærerboliger i Tasiilaqs bygder, hvor behovet er der
Forslag til boligbyggeri til selvhjulpne ældre i Tasiilaq og bygder
Evt.
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat