200821 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
21. august 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Orientering om kommunal deltagelse i InterForce Grønland
KIVITSISUUVUGUT Strategi 2021-2023
Beslutninger
Ansøgning om alkoholbevilling type B til udskænkning af stærke og svage drikke til Restaurant WOK
Sager til Kommunalbestyrelsen
Forslag til kommuneplantillæg 2B2-5, Erhvervsområdet Qeqertat
Endelig godkendelse Kommuneplantillæg 1A5-2 Tuapannguit, Nuuk
Endelig godkendelse Kommuneplantillæg 2E4-1 Qeqertat / Fyrø
Løbende orienteringer om Ældrerådets arbejde
Skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19
Kvalitetsstandarder Foranstaltningsområdet 2020
Opdateret alkoholpolitik
Valg af bestyrelsesmedlemmer til Ejnar Mikkelsens Østgrønlandsfond samt Godthåbhallen
Halvårsregnskab 2020
Tillægsdagsorden - Borgerinddragelsesforløb for Hans Egede statuens placering i Nuuk
Eventuelt
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat