200821 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
21. August 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Charlotte Ludvigsen (IA), formand

Harald Bianco (IA)

Charlotte Pike (IA)

Henrik Rachlev (IA)

Justus Hansen (D)

Jens Kristian Berthelsen (S)

Peter Davidsen (S)

Tilstede: Charlotte Ludvigsen (IA), Justus Hansen (D), Jens Kristian Berthelsen (S) og Thiiooq Knudsen (S) som suppleant for Peter Davidsen (S)

Telefonisk: Harald Bianco (IA), Henrik Rachlev (IA) og Charlotte Pike (IA)

Afbud: Peter Davidsen (S) 

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes.

Jens Kristian Berthelsen (S) erklærer sig inhabil ved behandling af 05H.

Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden

  1. D 27. juli havde borgmesteren et introduktionsmøde med Naalakkersuisoq for Erhverv og Rådstoffer, Jens Frederik Nielsen. På mødet var der gensidigt orientering om relevante sager tværs departementet og kommunen. Naalakkersuisoq har også haft samme møde med nogle af de øvrige borgmestre, og forventer at holde møde med alle de øvrige borgmestre snart.  
  2. D.28 & 29. juli var borgmesteren på besøg i Arsuk. Før ankomst til Arsuk, gik turen forbi Ivittuut og Kangilinnguit, hvor Arktisk Kommando viste rundt på stedet. Anledningen for besøget i Arsuk var et dialogmøde med borgerne, med formålet at inddrage dem og blandt andet at høre borgerne om deres ønsker for Arsuk og Ivittuuts fremtid. Der var et godt fremmøde til borgermødet.  Under besøget i Arsuk blev Borgmesteren inviteret til dialogmøde med Bygdebestyrelsen. Udover dialogmødet med borgerne og bygdebestyrelsen, var borgmesteren blandt andet på besøg i daginstitutionen, skolen, fiskefabrikken og det lukkede alderdomshjem.
  3. D.3. august startede den nye direktør for Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked.
  4. D. 5. & 6.august var Borgmesteren i Qeqertarsuatsiaat. Anledningen for besøget var et dialogmøde med borgerne om Qeqertarsuatsiaat - nu og i fremtiden. Trods rensdyrjagt og sommerferie var der et godt fremmøde, og borgene fik mulighed for at fremlægge deres tanker om bygden nu og fremover. Under besøget i Qeqertarsuatsiaat blev Borgmesteren inviteret til dialogmøde med bygdebestyrelsen, og udover møderne var der besøg på skolen, fritidsklubben, daginstitutionen, kaffebesøg på Utoqqallak, alderdomshjemmet, Skindsystuen, båd værkstedet og stensliberværkstedet (Ujaqqerivik).
  5. D. 14. august blev der afholdt Erhvervsråds Summit. Sermersooq Erhverv har afviklet Erhvervsråds Summit hvor erhvervsrådene i henholdsvis Øst, Paamiut og Nuuk holdt møde med Økonomi og Erhvervsudvalget. På møderne var der en god dialog og erhvervsrådene fremkom med mange ønsker til erhvervsplanen for 2021, bl.a. var der et ønske om at få udarbejdet nye erhvervsudviklingsstrategier. Møderne blev afviklet digitalt og via telefon.
  6. D. 21. august (i dag) 2020 offentliggøres anbefalingerne af det grønlandsk-danske tværgående arbejde om styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland. Forud for offentliggørelsen af anbefalingerne var borgmestrene inviteret til møde af Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet samt. af Dansk social- og indenrigsministeren.  Mødet blev afholdt online, i går d. 20. august og anbefalingerne blev præsenteret.
  7. D. 28. august er hele Kommunalbestyrelsen inviteret af borgmesteren til en heldags inspirationstur i Nuuk med efterfølgende fælles middag om aftenen. Programmet er sendt til Kommunalbestyrelsen i dag.
  8. I morgen d. 22. august udnævnes årets Kulturambassadør 2020 i Kommuneqarfik Sermersooq ved et festligt arrangement på Grønlands Nationalteater i Nuuk. Enhver er velkommen til at deltage dog er kan der ikke være mere end 40 gæster i Nationalteatret grundet Covid-19 restriktioner. Vi streamer derfor også arrangementet fra kommunens Facebook-side
Orienteringer

Sagsfremstilling

Orientering om kommunal deltagelse i InterForce Grønland

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

KIVITSISUUVUGUT Strategi 2021-2023

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Ansøgning om alkoholbevilling type B til udskænkning af stærke og svage drikke til Restaurant WOK

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Sager til Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg 2B2-5, Erhvervsområdet Qeqertat

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Endelig godkendelse Kommuneplantillæg 1A5-2 Tuapannguit, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Endelig godkendelse Kommuneplantillæg 2E4-1 Qeqertat / Fyrø

Sagsfremstilling

Trukket fra dagsorden.

Løbende orienteringer om Ældrerådets arbejde

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Kvalitetsstandarder Foranstaltningsområdet 2020

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Opdateret alkoholpolitik

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

 

Bilag

Valg af bestyrelsesmedlemmer til Ejnar Mikkelsens Østgrønlandsfond samt Godthåbhallen

Sagsfremstilling

Jens Kristian Berthelsen (S) forlader salen.

Indstillingen godkendes med følgende bemærkning:

Charlotte Pike vælges som nyt medlem af Ejner Mikkelsens Østgrønlandsfond.

Lennart Hansen vælges som suppleant for Poul Petersen i Godthåbhallens bestyrelse.

 

Bilag

Halvårsregnskab 2020

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Tillægsdagsorden - Borgerinddragelsesforløb for Hans Egede statuens placering i Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Eventuelt

Sagsfremstilling

Jens Kristian Berthelsen (S): 

Mødestruktur: Ændringer af møder skal gerne undgås, så alle medlemmer kan deltage. 

Børn & Unge: Hærværk i byen er stigende. Det er tydeligt, at der sker ødelæggelser af vinduer i skolerne og idrætshallerne på grund af, at mørketiden er kommet. Børn og unge mangler væresteder, og der er mangel på aktiviteter/legepladser i byen.

Forbindelser: Forbindelsen (internettet) i Kb salen skal udbedres.

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendes kl. 17.38.