200806 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
6. august 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Kvalitetsstandarder Foranstaltningsområdet 2020
Evt.
Lukkede punkter
Godkendelse af referat