200806 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
6. August 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer:

Uju Petersen (IA), formand

Hans Jukku Noahsen (IA)

Inge Olsvig Brandt (IA)

Knud Mathiassen (IA)

Ane Egede Mathæussen (S)

Tilstede: Uju Petersen (IA), Hans-Jukku Noahsen (IA) og Ane Egede Mathæussen (S)

Telefonisk: Inge Olsvig Brandt (IA) og Henrik Rachlev (IA) som suppleant for Knud Mathiassen (IA)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. formandens meddelelser

2b. forvaltningens meddelelser

2a.

1. Jeg har taget en formandsbeslutning om udgifter. Denne vil komme på til næste møde. 

2. Der er blevet holdt møde med sekretariatet omkring udvalgsrejse. Vi skal til Qeqertaruaq, Aasiaat og Ilulissat. 

2b. 

1. Peter Brix Adersen har indgivet sin opsigelse og stopper per 1. september. Der er fundet en vikar indtil der kommer en permanent. 

2. Ungecenteret der arbejder med behandling af traumatiserede børn, stopper undervisningen i huset. Men der skal ansættes flere ungerådgivere.

Orienteringer

Sagsfremstilling

Ingen.

Ingen.

Beslutninger

Sagsfremstilling

Ingen.

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarder Foranstaltningsområdet 2020

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes 

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Ingen

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Ingen

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendt kl. 14.35