200805 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
5. August 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Michael Rosing (Sam), formand

Henrik Rachlev (IA)

Hans Jukku Noahsen (IA)

Uju Petersen (IA)

Thiiooq Knudsen (S)

Tilstede: Michael Rosind (SAM), Hans Jukku Noahsen (IA) og Uju Petersen (IA)

Telefonisk: Thiiooq Knudsen (S) og Henrik Rachlev (IA)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra forvaltningen

2a.

1. Der arbejdes på en løsning med at få elevhjemsbørn fra Ittoqqortoormiit, som skal til Nuuk, med en direkte flyver frem for at de skal over Island. Det vil spare tid og ressourcer, idet der ikke behøver at rejse en lærer med frem og tilbage.

2. Skoleinspektørstillingen til Ittoqqortoormiit er i genopslag. Der indkom kun to ansøgninger i første runde, og Forvaltningen har valgt at genopslag for at få flere ansøgere at vælge imellem. Indtil der findes en ny, vil en af skolelærerne være konstitueret skoleinspektør.

3. Også stillingen som skoleleder i Arsuk er genopslået. Der var ingen ansøgere i første omgang.

4. Planlægning af 1. skoledag er i gang i henhold til anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne.

2b. 

1. Som tidligere orienteret er forvaltningen i gang med en omorganisering. Den første del er nu færdigimplementeret, således at visiteringsgruppen nu hører under dagtilbud, mens fritidsordninger hører under skoleafdelingen. Næste skridt bliver at oprette en udviklingsstilling, som får ansvaret for opstart af nye institutioner, herunder den nye skole, samt for de udviklingsprojekter, som sættes i gang inden for forvaltningen på baggrund af politiske prioriteringer.

2. Forvaltning har længe være ramt af både personalemangel og langtidssygemeldinger, herunder manglende AC-fuldmægtige, som blandt andet kører vores projekter. Det er derfor glædeligt at fortælle, at vi nu har ansat en ny medarbejder 1. oktober 2020. Derudover har forvaltningen flere stillinger i opslag og genopslag. Vi håber på at være fuldtallige til oktober.

 

Orienteringer

Sagsfremstilling

Kvartals orientering – Sundhed og Fritid

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Ingen

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Michael Rosing (SAM): Som foreslået på sidste udvalgsmøde har vi set på muligheden for en udvalgsrejse til Island i løbet af oktober. Vi har besluttet, at temaet skal være todelt, således at vi både skal se på sundhedsfremmende tiltag på børne- og skoleområdet og på undervisning i Island, herunder hvordan de arbejder med fjernundervisning og med at få de unge videre på uddannelser efter folkeskolen. Vi går efter datoerne d. 17.-24. oktober, så I kan allerede nu sætte et kryds i kalenderen. Hvis udvalgsmedlemmerne har ønsker til udvalgsrejsen, kan de kontakte udvalgssekretæren.

Hans Jukku Noahsen (IA): Spørgsmål ang. allerede eksisterende forslag til Kommunalbestyrelsen. Bl.a. gartneri i Kapisillit, klub i Qinngorput, musiklokaler, udendørs kulturarrangementer

Henrik Rachlev (IA): Der mangler aktiviteter ude i det fri for børn, forebyggelsesmuligheder, foreningslivet, idrætslivet.

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendt kl. 14.45