200805 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
5. august 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Kvartals orientering – Sundhed og Fritid
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19
Evt.
Lukket
Godkendelse af referat