200803 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
3. August 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Justus Hansen (D), formand

Harald Bianco (IA)

Charlotte Piké (IA)

Mala Høy-Kúko (S)

Laura Táunâjik Uitsatikitseq (S)

Tilstede: Inge Olsvig Brandt (IA), suppleant for Charlotte Pike (IA)

Telefonisk: Justus Hansen (D), Harald Bianco (IA), Mala Høy Kuko (S)

Afbud: Laura Taunâjik Uitsatikitseq (S)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

05C udsættes, da der skal forelægges miljørapport inden udvalget kan tage en endelig beslutning.

Dagsorden godkendes. 

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra forvaltningen

2a Ingen.

2b.

1. Direktøren orienterede om, at der i Anlægs- og Miljøforvaltningen er opslået en stilling som Analysechef. Dette er som led i forberedelsen af kommunernes overtagelse af Selvstyrets boliger, der er planlagt til at ske ved årsskiftet 2021/22.

2.

HHWJ orienterede om direktionens tur til Paamiut, og det indtryk dette gjorde.

Orienteringer

Sagsfremstilling

Ingen

Ingen

Beslutninger

Sagsfremstilling

Ingen

Ingen

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Endelig godkendelse Kommuneplantillæg 1A5-2 Tuapannguit, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Endelig godkendelse Kommuneplantillæg 2E4-1 Qeqertat / Fyrø

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Endelig godkendelse projektansøgning Berjaya Boligprojekt, Eqinga Qinngorput

Sagsfremstilling

Indstillingen udsættes indtil der foreligger en miljørapport for udvalget.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 2B2-5, Erhvervsområdet Qeqertat

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Intet.

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendt kl. 14.40