200803 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
3. august 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Endelig godkendelse Kommuneplantillæg 1A5-2 Tuapannguit, Nuuk
Endelig godkendelse Kommuneplantillæg 2E4-1 Qeqertat / Fyrø
Endelig godkendelse projektansøgning Berjaya Boligprojekt, Eqinga Qinngorput
Forslag til kommuneplantillæg 2B2-5, Erhvervsområdet Qeqertat
Evt.
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat