200702 Ekstraordinært møde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
2. July 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Charlotte Ludvigsen (IA)

Charlotte Pike (IA)

Uju Petersen (IA)

Harald Bianco (IA)

Inge Olsvig-Brandt (IA)

Hans Jukku Noahsen (IA)

Knud Mathiassen (IA)

Henrik Rachlev (IA)

Lone Rosengreen Pedersen (IA)

Michael Rosing (Sam)

Nadia Olsen (D)

Justus Hansen (D)

Mala Høy Kúko (S)

Peter Davidsen (S)

Thiiooq Knudsen (S)

Ane Egede Mathæussen (S)

Jens Kristian Berthelsen (S)

Rolf Pike (S)

Laura Tàunâjik (S)

 

Tilstede: Charlotte Ludvigsen (IA), Uju Petersen (IA), Inge Olsvig Brandt (IA), Harald Bianco (IA), Pipaluk Lynge-Rasmussen som suppleant for Henrik Rachlev (IA), Hans Jukku Noahsen (IA), Lone R. Pedersen (IA), Justus Hansen (D), Nadia Olsen (D), Rolf Pike (S), Peter Davidsen (S) og Jens Kristian Berthelsen (S)

Telefonisk: Michael Rosing (Sam), Thiiooq Knudsen (S), Laura Taunâjik Uitsatikitseq (S) og, Ane Egede Mathæussen (S) 

Afbud: Henrik Rachlev (IA), Charlotte Pike (IA), Knud Mathiassen (IA) og Mala Høy Kuko (S) 

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes.

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra udvalgsformændene

Ingen meddeleser.

Orienteringer

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg 3C8-1 Qernertunnguit, Nuuk

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 1C12-5 Aqutsisoqarfik (Nuuk Center), Nuuk

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg Frilandsplan 2-2, det åbne land omkring Nuuk

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Forslag til sektorplan for det kystnære fiskeri

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Orienteringspunkt om COVID-19 beredskab

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger

Sagsfremstilling

Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 1C39-1 Sømandshjemmet, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

E-sport i Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Evt.

Sagsfremstilling

Peter Davidsen (S):

Har fået henvendelse fra Foreningen Qoornoq, om at deres henvendelse til Forvaltning for Børn og Skole, angående samarbejde om tomme lejrskole bygninger, ikke er blevet besvaret.

Jens Kristian Berthelsen (S):

I forhold til Hans Egede statuen er mange Nuuk borgere blevet rystet. Nuuk borgere har i sin tid indsamlet midler til, at få statuen op. Borgmesteren er kommet med en udtalelse, som kan være bekymrende, da en elektronisk afstemning kan vise et misvisende billede, da mange ældre borgere ikke vil kunne stemme elektronisk, og derfor ikke blive hørt.

De unge mangler aktiviteter ude, som ses i øget hærværk rundt omkring i byen. Der skal hurtigst muligt gøres noget på området.

Laura Taunâjik Uitsatikitseq  (S):

Tjenestebilen i alderdomshjemmet i Tasiilaq ikke er egnet til gangbesværede. Hvis alderdomshjemmet eventuelt kunne tildeles en lille trappestige, kunne det hjælpe beboerne meget ved ind og udstigning. En lille trappestige egnet til brug for ældre vil ikke være dyrt, hvorfor jeg anbefaler Kommuneqarfik Sermersooq bestiller sådan en.

Thiiooq Knudsen (S): 

Mangel på arbejdskraft i sommerperioderne på daginstitutions og ældreområde, både i Nuuk og Paamiut.

 

 

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendes kl. 15.30.