200702 Ekstraordinært møde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
2. juli 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Forslag til Kommuneplantillæg 3C8-1 Qernertunnguit, Nuuk
Forslag til kommuneplantillæg 1C12-5 Aqutsisoqarfik (Nuuk Center), Nuuk
Forslag til kommuneplantillæg Frilandsplan 2-2, det åbne land omkring Nuuk
Forslag til sektorplan for det kystnære fiskeri
Orienteringspunkt om COVID-19 beredskab
Beslutninger
Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 1C39-1 Sømandshjemmet, Nuuk
E-sport i Nuuk
Evt.
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat