200625 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
25. juni 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Genopsætning af eksisterende legepladser i Nuuk
Statusrapport for udviklingsplan MI 2017-2020
Årsrapportering 2019 – MI foranstaltningstilbud
Beslutninger
Sager til Kommunalbestyrelsen
Forslag til kommuneplantillæg Frilandsplan 2-2, det åbne land omkring Nuuk
Forslag til Kommuneplantillæg 3C8-1 Qernertunnguit, Nuuk
Forslag til kommuneplantillæg 1C12-5 Aqutsisoqarfik (Nuuk Center), Nuuk
Forslag til sektorplan for det kystnære fiskeri
Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 1C39-1 Sømandshjemmet, Nuuk
Årlig status på Paamiutaftalen 2020
Løbende orienteringer om Handicaprådets møder
Løbende orienteringer om Ældrerådets arbejde
Orientering om Misis årsrapport for 2019
Orienteringspunkt om COVID-19 beredskab
Status på Ungdomskommunalbestyrelsens anbefalinger
E-sport i Nuuk
Drøftelse af udvalgsrejser
Eventuelt
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat