200616 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
16. juni 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen, april 2020
Ledighedsstatistik for april 2020
Orientering om indberetninger af magtanvendelser for perioden januar – marts 2020
Orientering om ny forretningsorden for visitationsudvalg til boenheder mm.
Orientering om udviklingen i antallet af demensramte samt ældreområdets indsatser i forhold til demenssygdomme
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Løbende orientering fra Handicaprådets møder
Løbende orienteringer om Ældrerådets møder
Årlig status på Paamiutaftalen 2020
Evt.
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat