200616 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
16. June 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer:

Inge Olsvig Brandt (IA), formand

Lone Rosengren Pedersen (IA)

Knud Mathiassen (IA)

Nadia Olsen (D)

Rolf Píke (S)

Tilstede: Inge Olsvig Brandt (IA), Uju Petersen (IA) suppleant for Lone Rosengreen Pedersen (IA), Nadia Olsen (D) og Rolf Pike (S)

Telefonisk: Knud Mathiassen (IA)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. meddelelser fra formanden

2b. meddelelser fra forvaltningen

2a. Ingen

 

2b.

Myndighedsområdet

I juni 2020 har forvaltningen modtaget og godkendt to ansøgninger om tilskud til frivilligt arbejde med et socialt sigte. Det ene projekt er Natteravnene i Nuuk, som har fået 25.000 kr. Natteravnene i Nuuk giver børn og unge mulighed for at kontakte en ansvarlig voksen i et tidsrum, hvor andre tilbud som oftest er lukkede. Det andet projekt har modtaget 46.500 kr. og hedder Mad og Masterclass. Her vil en frivillig voksen med gode madlavningskundskaber i løbet af efteråret 2020 invitere socialt udsatte unge i Foodlab, hvor de i fællesskab skal lave sund og god mad.  

Til udvalgsmødet i august vil uddelingen af puljemidler også være et orienteringspunkt.

Ældreområdet

Ældreområdet følger op på det sidste års ledelsesudvikling. Alle ledere i Nuuk samles på Nuukullak (og ledere i Paamiut og Tasiilaq deltager via telefon). På opfølgningsmødet d. 16/06 gennemgår deltagerne udviklingsarbejdet med fokus på succeser og udfordringer. På den baggrund laver lederne en plan for det fremtidige arbejde.

På møder skal lederne også snakke om ældreområdets procedurer for covid-19. Formålet er, at alle medarbejdere skal føle sig trygge og godt klædt på, hvis covid-19 igen er til stede i Kommuneqarfik Sermersooq.

Orienteringer

Sagsfremstilling

Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen, april 2020

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Ledighedsstatistik for april 2020

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Orientering om indberetninger af magtanvendelser for perioden januar – marts 2020

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Orientering om ny forretningsorden for visitationsudvalg til boenheder mm.

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Orientering om udviklingen i antallet af demensramte samt ældreområdets indsatser i forhold til demenssygdomme

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Ingen

Ingen

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Løbende orientering fra Handicaprådets møder

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Løbende orienteringer om Ældrerådets møder

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Årlig status på Paamiutaftalen 2020

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Intet

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendt kl. 14.35