200615 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
15. juni 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Forslag til kommuneplantillæg Frilandsplan 2-2, det åbne land omkring Nuuk
Forslag til sektorplan for fiskeri
Forslag til kommuneplantillæg 3C8-1 Qernertunguit
Forslag til kommuneplantillæg 1C12-5 Nuuk Center
Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 1C39-1 Sømandshjemmet
Genopsætning af eksisterende legepladser i Nuuk
Evt.
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat