200615 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
15. June 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Beslutning

Medlemmer

Justus Hansen (D), formand

Harald Bianco (IA)

Charlotte Piké (IA)

Mala Høy-Kúko (S)

Laura Táunâjik Uitsatikitseq (S)

Telefonisk: Justus Hansen (D), Harald Bianco (IA), Charlotte Pike (IA), Mala Høy Kuku (S) og Laura Taunâjik Uitsatikitseq (S)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Beslutning

Dagsorden godkendes

Meddelelser

Sagsfremstilling

Beslutning

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra forvaltningen

2a. ingen

2b. ingen

Orienteringer

Sagsfremstilling

Beslutning

Ingen

Ingen

Beslutninger

Sagsfremstilling

Beslutning

Ingen

Ingen

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Beslutning

Forslag til kommuneplantillæg Frilandsplan 2-2, det åbne land omkring Nuuk
1

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Forslag til sektorplan for fiskeri
1

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med bemærkning omkring en forlængelse af høringsperioden fra 8 uger til 10 uger, for at sikre en grundig inddragelse af lokale fisker- og fangerorganisationer/bygdebestyrelser/lokaludvalg/lokalsamfund mm. 

 

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 3C8-1 Qernertunguit
1

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 1C12-5 Nuuk Center
1

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 1C39-1 Sømandshjemmet
3

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Genopsætning af eksisterende legepladser i Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med en bemærkning om, at Siumut har et ønske om, at der opsættes flere legepladser i Nuuk for at forebygge hærvæk. 

Evt.

Sagsfremstilling

Beslutning

Laura Taunâjik Uitsatikitseq (S): har et ønske om, at der til næste møde  bliver drøftet Iserits ydelser. Derudover blev der spurgt ind til tomme bygninger i Kapisillit. 

Justus Hansen (D): Der kan ikke drøftes ting under eventuelt og der opfordres til at sende en mail med specifikke spørgsmål mm. til borgmesteren.

Mala Høy Kuko (S): har et ønske om, at der fremsendes en mail til udvalget fra Forvaltning for Anlæg og Miljø med status på ungdomsboligbyggeriprojekteri Tasiilaq.

 

Lukket

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Beslutning

Referat godkendes kl. 14.45