200611 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
11. June 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Beslutning

Medlemmer:

Uju Petersen (IA), formand

Hans Jukku Noahsen (IA)

Inge Olsvig Brandt (IA)

Knud Mathiassen (IA)

Ane Egede Mathæussen (S)

Tilstede: Uju Petersen (IA), Knud Mathiassen (IA), Inge Olsvig Braandt (IA), Hans Jukku Noahsen (IA) og Ane Egede Mathæussen (S).

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Beslutning

Dagsorden godkendes

Meddelelser

Sagsfremstilling

Beslutning

2a. formandens meddelelser

2b. forvaltningens meddelelser

2a. ingen

2b. Siden forvaltningen startede arbejdet på at ændre anbringelserne, har det skabt stor røre blandt de private døgninstitutioner samt Grønlands Erhverv. Forvaltningen har allieret sig med advokatfirmaet Malling & co.

Der er tilsyneladende lavet en aftale med døgninstitutionen Sikkerneq om at opsigelsen er på ½ år – det giver os store problemer. Sikkerneq er den institution der koster 40.000 kr mere pr. barn om måneden end nogle af de andre døgninstitutioner. Vi har pt. 7 børn på denne institution, det vil sige en merudgift på 280.000 kr mere om måneden og 3.6 mio kr om året.

Det kan derfor se ud til at vi kan få et højt overforbrug i år, på anbringelsesområdet.

Orienteringer

Sagsfremstilling

Beslutning

Ingen

Ingen

Beslutninger

Sagsfremstilling

Beslutning

Ingen

Ingen

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Beslutning

Statusrapport for udviklingsplan MI 2017-2020
3

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes 

Bilag

Årsrapportering 2019 – MI foranstaltningstilbud
4

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bemærkning: Udvalget ønsker at få besøg af et par forebyggelsseskonsulenter til næste udvalgsmøde, hvor de fortæller om deres opgaver og tilbud løbet af året. Til næste udvalgsmøde vil udvalget drøfte hvilke tiltag der kan laves på forebyggelsesområdet.

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Beslutning

Udvalgsrejse til Danmark er aflyst. Det foreslåes at afholde udvalgsrejsen indenrigs, evt. en anden kommune. Der er også et ønske om at besøge bygder i kommunen.

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Beslutning

Ingen

Ingen

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Beslutning

Referat godkendt 15.02