200611 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
11. juni 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Statusrapport for udviklingsplan MI 2017-2020
Årsrapportering 2019 – MI foranstaltningstilbud
Evt.
Lukkede punkter
Godkendelse af referat