200610 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
10. June 2020 -
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Undersøgelse af udskydelse af flytning til elevhjem
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Orientering om Misis årsrapport for 2019
E-sport i Nuuk
Evt.
Lukket
Godkendelse af referat