200610 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
10. juni 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Undersøgelse af udskydelse af flytning til elevhjem
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Orientering om Misis årsrapport for 2019
E-sport i Nuuk
Evt.
Lukket
Godkendelse af referat