200610 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
10. June 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Michael Rosing (Sam), formand

Henrik Rachlev (IA)

Hans Jukku Noahsen (IA)

Uju Petersen (IA)

Thiiooq Knudsen (S)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes.

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra forvaltningen

2a. 

  1. Elevhjembørn i Nuuk fra Ittoqqortoormiit er rejst hjem før tid for at sikre, at de kunne komme hjem. Der mangler fortsat almindelig rute til Ittoqqortoomiit, så vi fik 10 pladser på en maskine, som selvstyret havde chartret.
  2. I uge 24 vil lærerne i Paamiut få udleveret iPads. I den forbindelse starter læringskonsulenterne kompetenceudvikling af lærerne, så de kan være klar til at bruge iPads i undervisningen, når eleverne får udleveret deres iPads i det nye skoleår. I samme forbindelse skal 3 "Ikiortit" (superbrugere) oplæres, så de løbende kan støtte deres kollegaerne.

2b. 

Ingen meddeleser.

Orienteringer

Sagsfremstilling

Undersøgelse af udskydelse af flytning til elevhjem

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger

Sagsfremstilling

Ingen beslutninger.

Ingen beslutninger.

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Orientering om Misis årsrapport for 2019

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

E-sport i Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Evt.

Sagsfremstilling

Henrik Rachlev (IA): skolen i Paamiut og dens indvendige manglende renovering.

Thiiooq Knudsen (S): Tilslutter sig Henriks bemærkning.

Michael Rosing (Sam): Den islandske model giver anledning til besøg på Island. Michael vil diskutere dette med Inge Olsvig Brandt (IA) om at rejse med Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked. 

Uju Petersen (IA): ønsker muligheden for udvalgsrejse til Qeqertarsuatsiaat og Kapisilit diskuteret.

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendes kl.14.44.