200609 – Enogtyvende ordinære kommunalbestyrelsesmøde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
9. juni 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Forslag til ophævelse af bevaringsstatus for B-31
Helhedsplan for Tasiilaq
Kyststi etape 2, Nuuk
Forslag til kommuneplantillæg 3E5-4 Nuuk Airport
Forslag til kommunplantillæg 2E4-1 Qeqertat / Fyrø
Løbende orientering om Handicaprådets møder
Løbende orienteringer om Ældrerådets møder
Beslutninger
Helhedsplan for Aqqaluks Park
Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 1C38-2 Qullilerfik, Nuuk
Godkendelse af destinationsudviklingsprojekt
Ny strategi for borgerinddragelse for Kommuneqarfik Sermersooq
Uddelegering af kompetence for skoleudsættelser samt fritagelser for undervisning
Evt.
Lukket
Godkendelse af referat