200521 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
20. May 2021 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer
Charlotte Ludvigsen (IA) formand
Justus Hansen (D)
Juaaka Lyberth (IA)
Uju Petersen (IA)
Ken Madsen (N) - stedfortræder: Emanuel Nûko (N)
Martha Abelsen (S)
Inga Dóra G. Markussen (S)

Tilstede: Chalotte Ludvigsen (IA), Juaaka Lyberth (IA), Uju Petersen (IA), Martha Abelsen (S) aammalu Inga Dora G. Markussen (S).

Afbud fra: Ken Madsen (N).

Igennem telefon: Justus Hansen (D) aammalu sinniisussaq Emanuel Nûko (N).

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsordenen med ændringer godkendes, med en bemærkning om at der skal gøre redes for ændringer i dagsordenen. 

Meddelelser

Sagsfremstilling

 1. Aalborg dage / Grønlandske dage afholdes hvert andet år, hvor Nuuk og Aalborg skiftes til at være vært. I år afholdes grønlandske dage i Aalborg. Der arbejdes på at lave et program til dagene i år, som afholdes i uge 32. Fra Kommuneqarfik Sermersooq deltager repræsentanter fra erhvervslivet, embedsmænd samt udvalg for Økonomi og Erhverv. Yderligere informationer følger.
   
 2. Bygdebestyrelser i Kommuneqarfik Sermersooq er godt i gang med at blive konstitueret i denne måned. Bygdebestyrelser i østkysten blev samlet i Tasiiliaq til et konstituerende møde d. 17. og 18. maj. Bygdebestyrelser i vestkysten skal samles i Nuuk d. 28. og 31. maj til et konstituerende møde.
   
 3. Borgmester har holdt møde med Ineqarnermut, Attaveqatigiinermut, Aatsitassanut Naligiisitaanermullu Naalakkersuisoq, Naaja H. Nathanielsen d. 17. maj. Mødet gik godt og følgende emner som kommunens overtagelse af selvstyrets boliger, passagerbeflyninger og servicekontrakter inden for Kommuneqarfik Sermersooq samt forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om bygningsregelement blev drøftet på mødet.  
   
 4. Sidste år var fejringen af nationaldagen præget af Covid-19 restriktioner. I år vil den være mere normal. Efter start for foreningerne på rådhuset, sæljagt i kolonihavnen og kirke er der gang gennem byen til Jens Kreutzmannip aqq. Her står dagen på hygge, grill og en scene med musik. Der er lagt vægt på at styrke det særligt grønlandske elementer. Der er mulighed for at få taget billede af familien i nationaldragter og vi opfordrer til at lave en stor Pagga. For de børn og unge er der aktiviteter hos NUIF.
Generalforsamlinger 2021
15

Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Bilag

Valg til Lokaludvalgene i Kommuneqarfik Sermersooq

Sagsfremstilling

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning. 

Forslag til vederlagsstruktur

Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Kodeks for politisk arbejde
1

Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingen godkendes med følgende ændring: forinden sagens fremlægges til Kommunalbestyrelsen, ønsker man at kodeks bliver drøftet til Kommunalbestyrelsens temadag. 

 

Bilag

Kompetencefordelingsplan
1

Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Bilag

Struktur for udvalgsrejser
1

Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingen godkendes. 

Bilag

Endelig godkendelse af Projektansøgning Råstofanlæg Nuuk
7

Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Bilag

Endelige godkendelse af Frilandsplan 2-2, det åbne land omkring Nuuk
4

Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingen godkendes. 

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg L8-1, Ikkatteq Bluie East 2
1

Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingen godkendes med følgende ændring: den tidligere ændring fra Udvalg for Anlæg og Miljø godkendes ikke.

 

Bilag

Årsregnskab 2020 – oversendelse til revision
3

Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingen godkendes. 

Bilag

Budgetregulativ 2022
1

Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Bilag

Budgetopfølgning 1. kvartal 2021
1

Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingen godkendes. 

Bilag

NUIKI i Ittoqqortoormiit og Qeqertarsuatsiaat

Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Valg til kommunens skolebestyrelser 2021

Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingen godkendes. 

Udpegning af formænd for valgbestyrelserne for valg til kommunens skolebestyrelser 2021

Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingen godkendes. 

Lukket

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket

Sagsfremstilling

Beslutning

Eventuelt

Sagsfremstilling

Martha Abelsen (S):

 • Stiller et spørgsmål vedr. forvaltningens Koncernservice navn.  
 • Stiller et spørgsmål vedr. valgets afslutning samt Kommunalbestyrelsens konstituering.   
 • Stiller et spørgsmål vedr. kursusafholdelse til Kommunalbestyrelsen. 

Juaaka Lyberth (IA): Stiller et spørgsmål om Kommunalbestyrelsen får et brev om at medlemmerne er valgt ind til Kommunalbestyrelsen.  

Inga Dora G. Markussen (S): Stiller et spørgsmål om legepladser/aktivitetspladser til børn.   

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendes kl. 16:50.