200519 Ekstraordinært møde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
19. maj 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Orientering om formandsbeslutninger i forbindelse med COVID-19
Drøftelse af udvalgsrejser
Beslutninger
Tillægs – og omplaceringsbevilling pr. 31/03 2020 (TB1)
Anlægsprojekter som kan udskydes pga. COVID-19
Evt.
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat