200519 Ekstraordinært møde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
19. May 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Charlotte Ludvigsen (IA)

Charlotte Pike (IA)

Uju Petersen (IA)

Harald Bianco (IA)

Inge Olsvig-Brandt (IA)

Hans Jukku Noahsen (IA)

Knud Mathiassen (IA)

Henrik Rachlev (IA)

Lone Rosengreen Pedersen (IA)

Michael Rosing (Sam)

Nadia Olsen (D)

Justus Hansen (D)

Mala Høy Kúko (S)

Peter Davidsen (S)

Thiiooq Knudsen (S)

Ane Egede Mathæussen (S)

Jens Kristian Berthelsen (S)

Rolf Pike (S)

Laura Tàunâjik (S)

 

Tilstede: Charlotte Ludvigsen (IA), Uju Petersen (IA), Inge Olsvig Brandt (IA), Hans Jukku Noahsen (IA), Lone R. Pedersen (IA), Henrik Rachlev (IA), Justus Hansen (D), Nadia Olsen (D), Michael Rosing (Sam), Rolf Pike (S), Bitten Høegh-Dam som suppleant for Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) og Jens Kristian Berthelsen (S)

Telefonisk: Charlotte Pike (IA), Harald Bianco (IA), Knud Mathiassen (IA) Mala Høy Kuko (S), Thiiooq Knudsen (S) og Laura Taunâjik (S)

Afbud: Peter Davidsen (S)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes.

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra udvalgsformændene

2a.

  1. Den 5. maj blev der afholdt generalforsamling i Nuuk Imeq.

  2. Tirsdag eftermiddag d. 12. maj blev den nye politik for Udsatte børn og familier og idéerne bag politikken, præsenteret af Forvaltning for Børn og Familie i Katuaqs lillesal. På grund af forsamlingsrestriktioner var der plads til maksimalt 40 personer i salen

  3. Etableringen af erhvervsrådene er blevet forsinket af corona-situationen ift. den oprindelige plan. Erhvervsrådene er nu etableret og der er afholdt elektronisk afstemning med henblik på at vælge de uafhængige medlemmer af rådet. Første møde vil blive afholdt i Nuuk d. 28. maj og der afholdes møder i Paamiut og Tasiilaq i juni.

2.b Ingen meddeleser.

Orienteringer

Sagsfremstilling

Orientering om formandsbeslutninger i forbindelse med COVID-19

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Mindretalsudtalelse fra Siumut:

Vi har ikke noget imod 2 af de 3 formandsbeslutninger, men har svært ved at acceptere beslutningen om teltlejr for hjemløse.

Først vil vi erindre om den lovning vi fik under sidste kommunalbestyrelsesmøde om, at der vil være et ekstra ordinært møde, som desværre blev aflyst under et møde i Udvalg for Økonomi og Erhverv, fordi dagsorden endnu ikke var klar. Vi ville have haft muligheden for en mere indgående drøftelse om sagen, hvis vi havde haft dette ekstra ordinære møde.

Frem til den 14. maj vidste vi ikke hvordan man har lejet teltene og hvor meget det vil koste.

- Vi har aldrig set aftalens indhold, har man skrevet under på det?

- Hvad har man gjort for dem ude på kysten? Har man sørget for dem? Vi har hørt, at man ikke har gjort rigtigt noget for dem (det er diskrimination)?

- Hvad agter man at gøre med teltene når Corona er over?

Muligheden var ellers at købe Nuka Meinels containerboliger, han har selv tilbudt at leje dem ud gratis eller sælge dem for 1.5 mio. kr. Der er plads til 45 personer i containerboligerne, med mulighed for tilpasning. På den måde vil kommunen have dem klar til endnu et evt. coronaepidemi.

Det er nu vi skal tænke sammen om en løsning, for løsningen med at leje disse er for dyrt.

Drøftelse af udvalgsrejser

Sagsfremstilling

Punktet er udsat.

Beslutninger

Sagsfremstilling

Tillægs – og omplaceringsbevilling pr. 31/03 2020 (TB1)

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes af alle partier.

pind 1 godkendes.

pind 2 godkendes.

pind 3 godkendes.

pind 4 godkendes.

pind 5 godkendes.

pind 6 godkendes.

 

Bilag

Anlægsprojekter som kan udskydes pga. COVID-19

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Evt.

Sagsfremstilling

Intet under eventuelt.

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendes 16.20.