200514 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
14. May 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Charlotte Ludvigsen (IA), formand

Harald Bianco (IA)

Charlotte Pike (IA)

Henrik Rachlev (IA)

Justus Hansen (D)

Jens Kristian Berthelsen (S)

Peter Davidsen (S)

Tilstede: Charlotte Ludvigsen (IA), Nadia Olsen (D) er suppleant for Justus Hansen (D) og Jens Kristian Berthelsen (S)

Telefonisk: Harald Bianco (IA), Charlotte Pike (IA) og Thiiooq Knudsen (S)

Afbud: Justus Hansen (D), Henrik Rachlev (IA) og suppleant Inge Olsvig Brandt (IA)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes.

Punkterne 05P og 07D behandles først.

Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden

2a.

  1. Den 5. maj blev der afholdt generalforsamling i Nuuk Imeq.
  2. Tirsdag eftermiddag d. 12. maj blev den nye politik for udsatte børn og familier og idéerne bag politikken, præsenteret af forvaltningen for Børn og Familie i Katuaqs lillesal. På grund af forsamlingsrestriktioner var der plads til maksimalt 40 personer i salen

  3. Etableringen af erhvervsrådene er blevet forsinket af Corona-situationen i forhold til den oprindelige plan. Erhvervsrådene er nu etableret og der er afholdt elektronisk afstemning med henblik på at vælge de uafhængige medlemmer af rådet. Første møde vil blive afholdt i Nuuk d. 28. maj

Orienteringer

Sagsfremstilling

Tidlig indsats Tasiilaq

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Erhvervsfremme Østgrønland

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger

Sagsfremstilling

Ubrugte midler i bygdepuljen i 2019

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Sager til Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Forslag til ophævelse af bevaringsstatus for B-31

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Kysti etape 2, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 3E5-4 Nuuk Airport

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Forslag til kommunplantillæg 2E4-1 Qeqertat / Fyrø

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Helhedsplan for Tasiilaq

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Helhedsplan for Aqqaluks Park

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med følgende ændring af første pind:

- at godkende forslag til Helhedsplan for Aqqaluks Park med henblik på en offentlig høring

Bilag

Godkendelse af kommuneplantillæg 1C38-2 Qullilerfik, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes fra Siumut med bemærkning om at lygtepælen ikke må fjernes. 

Bilag

Drøftelse af udvalgsrejser

Sagsfremstilling

Punktet udskydes til næste udvalgsmøde a juni måned.

Bilag

Uddelegering af kompetence for skoleudsættelser samt fritagelser for undervisning

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Ny strategi for borgerinddragelse for Kommuneqarfik Sermersooq

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Godkendelse af destinationsudviklingsprojekt

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Løbende orientering om Handicaprådets møder

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Løbende orienteringer om Ældrerådets møder

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Orientering om formandsbeslutninger i forbindelse med COVID-19

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Orientering om høringer

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Tillægs – og omplaceringsbevilling pr. 31/03 2020 (TB1)

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Anlægsprojekter som kan udskydes pga. COVID-19

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Eventuelt

Sagsfremstilling

Jens Kristian Berthelsen (S): omhandlende samlingssteder for børn og unge, som nedrives pga anlæg.

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referatet godkendes 16.40.