200514 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
14. maj 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Tidlig indsats Tasiilaq
Erhvervsfremme Østgrønland
Beslutninger
Ubrugte midler i bygdepuljen i 2019
Sager til Kommunalbestyrelsen
Forslag til ophævelse af bevaringsstatus for B-31
Kysti etape 2, Nuuk
Forslag til kommuneplantillæg 3E5-4 Nuuk Airport
Forslag til kommunplantillæg 2E4-1 Qeqertat / Fyrø
Helhedsplan for Tasiilaq
Helhedsplan for Aqqaluks Park
Godkendelse af kommuneplantillæg 1C38-2 Qullilerfik, Nuuk
Drøftelse af udvalgsrejser
Uddelegering af kompetence for skoleudsættelser samt fritagelser for undervisning
Ny strategi for borgerinddragelse for Kommuneqarfik Sermersooq
Godkendelse af destinationsudviklingsprojekt
Løbende orientering om Handicaprådets møder
Løbende orienteringer om Ældrerådets møder
Orientering om formandsbeslutninger i forbindelse med COVID-19
Orientering om høringer
Tillægs – og omplaceringsbevilling pr. 31/03 2020 (TB1)
Anlægsprojekter som kan udskydes pga. COVID-19
Eventuelt
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat