200507 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
7. May 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Beslutning

Medlemmer:

Uju Petersen (IA), formand

Hans Jukku Noahsen (IA)

Inge Olsvig Brandt (IA)

Knud Mathiassen (IA)

Ane Egede Mathæussen (S)

Tilstede: Uju Petersen (IA), Hans Jukku Noahsen (IA) og Ane Egede Mathæussen (S)

Telefonisk: Inge Olsvig Brandt (IA) og Henrik Rachlev (IA)

Afbud: Knud Mathiassen (IA) 

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Beslutning

Dagsorden godkendes.

Meddelelser

Sagsfremstilling

Beslutning

2a. formandens meddelelser

2b. forvaltningens meddelelser

2a. Udvalg for Børn og Familie i Kommuneqarfik Sermersooq holder borgermøde i Nuuk , Tirsdag d.12:Maj.2020
Udvalg for Børn og Familie har fire temaer, som skal behandles:
- Tværfagligt samarbejde med andre myndigheder
- Børn og familieområdet i Tasiilaq
- Indsatser for familier og udsatte børn

2b.

Fagchefen for Myndighedsområdet orienterede om, at forvaltningen havde været udfordret under coronakrisen. Forvaltningen havde nødbetjening med reduceret bemanding, således at alle henvendelser om børn med akut behov for hjælp blev imødekommet. Det blev tidligt arrangeret således, at alle medarbejdere kunne arbejde enten på kontoret eller fra en hjemmearbejdsplads. Medarbejderne har taget udfordringen med forvaltningens nødbetjening på en positiv og konstruktiv måde, men krisen har bevirket en lavere effektivitet.

Fagchefen orienterede endvidere om, at Myndighedsområdet er blevet omorganiseret. Området består fortsat af to afdeling, Den fælles visitation og Familieafdelingen, de hidtidige teams er bevaret, men der er flyttet rundt på teams. Den fælles visitation varetager underretninger, sager vedr. hjemmeboende børn og børn med handicap. Familieafdelingen varetager socialfaglig undersøgelser, sager vedr. anbragte børn og opfølgningsopgaver.

Endelig orienterede fagchefen om, at der var ændret en stilling, således, at der var oprettet en konsulentfunktion, der skal udvikle og koordinere en styrket indsats for familierådslagning. Der er netop blevet besat flere sagsbehandlerstillinger, således at alle vakante pladser for første gang vil blive besat. Stillingen som afdelingsleder i Familieafdeling er aktuelt i opslag.

Orienteringer

Sagsfremstilling

Beslutning

Ingen

Ingen

Beslutninger

Sagsfremstilling

Beslutning

Drøftelse af udvalgsrejser
1

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med reducering af udvalgsrejser til én rejse i 2020.

Men sagen tages op på senere tidspunkt. 

Bilag

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Beslutning

Tidlig Indsats Tasiilaq
1

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes. 

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Beslutning

Henrik Rachlev (IA): Mht. indkaldelse af suppleanter. En dag før er for kort tids svar tid for en suppleant.

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Beslutning

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Beslutning

Referat godkendes kl. 15.10