200507 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
7. maj 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Drøftelse af udvalgsrejser
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Tidlig Indsats Tasiilaq
Evt.
Lukkede punkter
Lukket
Godkendelse af referat