200506 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
6. maj 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Kvartals orientering – Sundhed og Fritid
10.klasses skoleafslutning 2020
Beslutninger
Drøftelse af udvalgsrejser
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Uddelegering af kompetence for skoleudsættelser samt fritagelser for undervisning
Evt.
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat