200506 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
6. May 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Michael Rosing (Sam), formand

Henrik Rachlev (IA)

Hans Jukku Noahsen (IA)

Uju Petersen (IA)

Thiiooq Knudsen (S)

Tilstede: Michael Rosing (Sam), Uju Petersen (IA) og Hans Jukku Noahsen (IA)

Telefonisk: Henrik Rachlev (IA) og Thiiooq Knudsen (S)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes.

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra forvaltningen

2a.  Ingen meddelelser.

2b. 

  1. Der var en større omorganisering i Forvaltningen i 2019, hvor afdelingen for Skole og dagsinstitutioner blev delt. Indkøring af de to nye fagchefer har kørt godt. Forvaltningen har siden set på fordelingen af opgaver, som blev besluttet på daværende tidspunkt, og valgt at lave mindre omrokeringer af opgaver mellem de afdelingerne, så der bliver en bedre sammenhæng mellem opgaverne og en styrket faglighed ved opgaveløsning.
  2. Forvaltningen for Børn og Skole er i gang med en møderække med alle skole- og daginstitutionsledere, hvor budgetter og økonomi gennemgås. Dette gøres for at give lederne et større indblik i deres økonomi og dermed mere opmærksomme på overholdelse af budgetterne.
Orienteringer

Sagsfremstilling

Kvartals orientering – Sundhed og Fritid

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

10.klasses skoleafslutning 2020

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning. 

Beslutninger

Sagsfremstilling

Drøftelse af udvalgsrejser

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med reducering af udvalgsrejser til én rejse i 2020.

Henvendelse skal ske til formanden, vedrørende ønsker til udvalgsrejser.

Bilag

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Uddelegering af kompetence for skoleudsættelser samt fritagelser for undervisning

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Evt.

Sagsfremstilling

Intet.

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendt 15.05