200505 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
5. maj 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen, februar 2020
Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen, marts 2020
Ledighedsstatistik for februar 2020
Ledighedsstatistik for marts 2020
Orientering om indberetning af magtanvendelser for perioden januar - marts 2020
Resultat- og servicemål på Myndighedsområdet for januar- februar - marts 2020
Sager fra Det Sociale Ankenævn, som vedrører Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
Orientering om udviklingsarbejdet på ældreområdet
Årsrapportering for regnskab og brugertilfredshedsundersøgelse for Kofoeds Skole Nuuk
Drøftelse af udvalgsrejser
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Løbende orientering fra Handicaprådets møder
Løbende orienteringer om Ældrerådets møder
Evt.
Lukket punkter
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat