200505 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
5. May 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer:

Inge Olsvig Brandt (IA), formand

Lone Rosengren Pedersen (IA)

Knud Mathiassen (IA)

Nadia Olsen (D)

Rolf Píke (S)

Tilstede: Inge Olsvig Brandt (IA), Lone R. Rosengreen (IA), Nadia Olsen (D) og Rolf Pike (S)

Telefonisk: Knud Mathiassen (IA)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes.

03E udsættes til næste gang. 

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Ingen meddelelser.

2b.

  1. Ny fagchef til arbejdsmarkedsområdet er startet d. 1. maj 2020, Bea Mølgaard Lennert
  2. Direktør Isak Nielsen Kleist er stoppet d. 1. maj 2020. Indtil der er fundet en ny direktør er Jill S. Hellesen konstitueret i stillingen
Orienteringer

Sagsfremstilling

Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen, februar 2020

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen, marts 2020

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Ledighedsstatistik for februar 2020

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Ledighedsstatistik for marts 2020

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Orientering om indberetning af magtanvendelser for perioden januar - marts 2020

Sagsfremstilling

Udsættes til næste gang.

 

 

Bilag

Resultat- og servicemål på Myndighedsområdet for januar- februar - marts 2020

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Sager fra Det Sociale Ankenævn, som vedrører Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning. 

Orientering om udviklingsarbejdet på ældreområdet

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Årsrapportering for regnskab og brugertilfredshedsundersøgelse for Kofoeds Skole Nuuk

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning. 

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Drøftelse af udvalgsrejser

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med reducering af udvalgsrejser til én rejse i 2020.

Men sagen tages op til august igen. 

Bilag

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Løbende orientering fra Handicaprådets møder

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Løbende orienteringer om Ældrerådets møder

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes. 

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Intet.

Lukket punkter

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referatet godkendes 14.50.