200504 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
4. May 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Justus Hansen (D), formand

Harald Bianco (IA)

Charlotte Piké (IA)

Mala Høy-Kúko (S)

Laura Táunâjik (S)

Telefonisk: Justus Hansen (D), Harald Bianco (IA), Charlotte Pike (IA) og Laura Taunâjik (S)

Afbud: Mala Høy Kuko (S)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes.

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra forvaltningen

2a. Ingen meddelelser

2b. 

  1. HHWJ orienterede udvalget om den kommunale udlånspolitik for 20/20/60, andelsbolig lån, mv.
  2. HHWJ orienterede udvalget om planerne for den kommende adgangsvej til Siorarsiorfik
Orienteringer

Sagsfremstilling

Ingen

Ingen orienteringer.

Beslutninger

Sagsfremstilling

Drøftelse af udvalgsrejser

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med reducering af udvalgsrejser til én rejse i 2020.

Bilag

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg 2E4-1 Qeqertat / Fyrø

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 3E5-4 Nuuk Airport

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Godkendelse af kommuneplantillæg 1C38-2 Qullilerfik, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Kysti etape 2, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Helhedsplan for Aqqaluks Park

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med følgende bemærkning: at der sker borgerinddragelse i form af en høring. 

Bilag

Helhedsplan for Tasiilaq

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes med følgende bemærkninger: at der skal ske borgerinddragelse/borgermøder samt at lokaludvalget skal involveres. 

Med en præcisering på 8 ugers høring. 

Bilag

Forslag til ophævelse af Bevaringsstatus for B-31

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes. 

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Harald Bianco (IA): spildolietank i Tasiilaq.

Laura Taunâjik: ønsker materialet udsendt i bedre tid. 

Justus Hansen (D): affaldscontainer i Tasiilaq.

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Ingen lukkede punkter.

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendes kl. 15.02