200504 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
4. maj 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Drøftelse af udvalgsrejser
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Forslag til kommuneplantillæg 2E4-1 Qeqertat / Fyrø
Forslag til kommuneplantillæg 3E5-4 Nuuk Airport
Godkendelse af kommuneplantillæg 1C38-2 Qullilerfik, Nuuk
Kysti etape 2, Nuuk
Helhedsplan for Aqqaluks Park
Helhedsplan for Tasiilaq
Forslag til ophævelse af Bevaringsstatus for B-31
Evt.
Lukkede punkter
Godkendelse af referat