200428 – Tyvende ordinære kommunalbestyrelsesmøde

Udvalg
Kommunalbestyrelsen
Dato
28. april 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Forslag til kommuneplantillæg 1A5-2, Tuapannguit, Nuuk
Løbende orientering fra Handicaprådets møder
Løbende orientering om Handicaprådets arbejde
Løbende orienteringer om Ældrerådets arbejde
Orienteringspunkt om COVID-19
Beslutninger
Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 1C16-2 Kissarneqqortuunnguaq, Nuuk
Kvalitetsstandarder 2020
Anmodning om permanent udtrædelse
Anmodning om genindtrædelse i Kommunalbestyrelsen efter orlov
Årsregnskab 2018 – Endeligt regnskab med revisionsprotokollat
Årsregnskab 2019 – oversendelse til revision
Budgetregulativ 2021
Evt.
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat