200421 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
21. april 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Bæredygtighedscertificering af Nuuk som turistdestination
Visit Greenlands turismestrategi 2020-2023
Statusrapport for udviklingsplan MI 2017-2020
Beslutninger
Sager til Kommunalbestyrelsen
Forslag til kommuneplantillæg 1A5-2, Tuapannguit, Nuuk
Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 1C16-2 Kissarneqqortuunnguaq, Nuuk
Løbende orienteringer om Ældrerådets arbejde
Løbende orientering om Handicaprådets arbejde
Kvalitetsstandarder 2020
Orienteringspunkt om COVID-19
Årsregnskab 2018 – Endeligt regnskab med revisionsprotokollat
Årsregnskab 2019 – oversendelse til revision
Budgetregulativ 2021
Henvendelse fra Greenland Fish & Offshore ApS vedrørende etablering af indhandlingssted i Qeqertarsuatsiaat
Omplacering af Forvaltning for Anlæg og Miljøs budget 2020
Eventuelt
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat