200415 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
15. april 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Igangsættelse af plantillæg i 2020
Nuutoqaq
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 1C16-2 Kissarneqqortuunnguaq, Nuuk
Forslag til kommuneplantillæg 1A5-2, Tuapannguit, Nuuk
Evt.
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat