200415 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
15. April 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Justus Hansen (D), formand

Harald Bianco (IA)

Charlotte Piké (IA)

Mala Høy-Kúko (S)

Lund Kuko (S)

Telefonisk: Justus Hansen (IA), Harald Bianco (IA), Charlotte Pike (IA), Lund Kuko (S) og Mala Høy Kuko (S)

 

 

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes.

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra forvaltningen

2a. Ingen meddeleser

2b. 

  1. HHWJ orienterede udvalget om covid-19 tiltag i forvaltningen.
  2. HHWJ orienterede udvalget om de seneste tids personaleudskiftninger på chefniveau i forvaltningen.
  3. HHWJ orienterede udvalget om kommunens anlægsønsker til forslag til finanslov 2021
  4. HHWJ orienterede udvalget om administrationens holdning til kommunale lånetilsagn til boligbyggeri
  5. HHWJ orienterede udvalget om tunnel/kystvej anbefalinger
Orienteringer

Sagsfremstilling

Igangsættelse af plantillæg i 2020

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning. 

Bilag

Nuutoqaq

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning. 

Bilag

Beslutninger

Sagsfremstilling

Ingen

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 1C16-2 Kissarneqqortuunnguaq, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 1A5-2, Tuapannguit, Nuuk

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Intet under eventuelt. 

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

15.april: Referat godkendt 10.40

17.april: Referat godkendt 10.45