200414 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
14. April 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Michael Rosing (Sam), formand

Henrik Rachlev (IA)

Rasmine Geisler (IA)

Uju Petersen (IA)

Thiiooq Knudsen (S)

Tilstede: Michael Rosing (Sam) og Lone R. Pedersen (IA) er suppleant for Rasmine Geisler (IA)

Telefonisk: Uju Petersen (IA), Henrik Rachlev (IA), Thiiooq Knudsen (S)

Afbud: Rasmine Geisler (IA)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes.

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra forvaltningen

2.a Ingen meddelelser

2b.

  1. Jeg er startet som ny direktør 1. marts
  2. Den første måned er gået med forberedelse af nedlukninger af skoler, daginstitutioner, klubber m.m.
  3. De fleste medarbejdere er sendt på hjemmearbejde i forvaltningen. Kun fagchefer og afdelingsleder har været fast på arbejde. Enkelte medarbejdere har været kaldt ind i spidsperioder, herunder ved overgang til nødpasning. Der har dog max været 10 på arbejdet på en gang.
Orienteringer

Sagsfremstilling

Ingen orienteringer.

Orientering om Coronatiltag på skole- og daginstitutionsområdet

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger

Sagsfremstilling

Forslag om ferieplaner for skoleåret 2020/21 for skolerne i Kommuneqarfik Sermersooq

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Ingen sager.

Ingen sager. 

Evt.

Sagsfremstilling

Henrik Rachlev (IA):

Sportshaller - kravet om man ikke må være mere end 100 udenfor Nuuk (Paamiut).  Det er ærgerligt, at hallen i Paamiut er blevet lukket, for der kommer aldrig mere end 50, og folk efterspørger et sted at motionere.

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendt kl. 14.31