200414 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Skole
Dato
14. april 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Orientering om Coronatiltag på skole- og daginstitutionsområdet
Beslutninger
Forslag om ferieplaner for skoleåret 2020/21 for skolerne i Kommuneqarfik Sermersooq
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Evt.
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat