200414 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
14. april 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Tidlig Indsats Tasiilaq
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen
Statusrapport for udviklingsplan MI 2017-2020
Evt.
Lukkede punkter
Godkendelse af referat