200414 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Børn og Familie
Dato
14. April 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer:

Uju Petersen (IA), formand

Rasmine Geisler (IA)

Inge Olsvig Brandt (IA)

Knud Mathiassen (IA)

Ane Egede Mathæussen (S)

Tilstede: Uju Petersen (IA)

Telefonisk: Knud Mathiassen (IA), Charlotte Pike (IA) er suppleant for Rasmine Geisler (IA), Inge Olsvig Brandt (IA) og Ane Egede Mathæussen (S)

Afbud: Rasmine Geisler (IA)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendt.

Knud Mathiassen (IA) erklærer sig inhabil ved behandling af 04A.

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. formandens meddelelser

2b. forvaltningens meddelelser

2a. Der skal ske besparelser pga Covid-19. 

2b. Pga. Covid-19 er alle forvaltninger anmodet om at finde besparelser.

Orienteringer

Sagsfremstilling

Ingen

Ingen orienteringer.

Beslutninger

Sagsfremstilling

Tidlig Indsats Tasiilaq

Sagsfremstilling

Knud Matiassen (IA) forlader salen.

Indstillingen godkendes.

Bilag

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Statusrapport for udviklingsplan MI 2017-2020

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes.

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Intet under eventuelt.

Lukkede punkter

Sagsfremstilling

Ingen

Ingen lukkede punkter.

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendes kl.11.46.