200317 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
17. March 2020 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer:

Inge Olsvig Brandt (IA), formand

Lone Rosengren Pedersen (IA)

Knud Mathiassen (IA)

Nadia Olsen (D)

Rolf Píke (S)

Tilstede: Rolf Pike (S)

Telefonisk: Inge Olsvig Brandt (IA), Lone Rosengreen Pedersen (IA), Nadia Olsen (D)

Harald Bianco er suppleant for Knud Mathiassen (IA)

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden godkendes

Meddelelser

Sagsfremstilling

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelselser fra forvaltningen

2a. Ingen.

2b. Generel information vedr. beredskab i forhold til coronavirus (COVID-19)

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked har i den seneste tid arbejdet målrettet på at få udarbejdet kvalificerede beredskabsplaner og actioncards i forbindelse med coronavirus (COVID-19). Alle procedurer udarbejdes med udgangspunkt i anbefalinger fra de danske og grønlandske sundhedsmyndigheder og vil blive opdateret og revideret alt efter hvordan situationen udvikler sig.

Der er et særligt fokus på de medarbejdere, der har en høj grad af borgernær kontakt i deres daglige arbejde, samt fokus på de borgere der befinder sig på plejehjem, boenheder og herberg, lige såvel som borgere, der bor i eget hjem og som modtager hjemmehjælp eller andre ydelser fra kommunen.
Herudover er der sendt information ud til pårørende og hængt synligt informationsmateriale og anbefalinger op på samtlige plejehjem og boenheder, i forhold til at sikre hygiejne og hensynstagen fra besøgende.

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked arbejder desuden på en løsning, der skal sikre at borgere i karantæne har adgang til mad og dagligvarer, uden at de skal forlade hjemmet. Der er her tale om borgere i karantæne, som ikke har pårørende eller andre til at hjælpe sig.    

Det kan også oplyses at kommunen har oprettet en hotline for alle ansatte i Kommuneqarfik Sermersooq, der har spørgsmål om virussen.

Ledelsen i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked holder løbende møder og revurderer foranstaltningstiltag alt efter situationen.

Handicap og Socialpsykiatri

Den 20. maj 2020 kl. 14, var der planlagt officiel åbning af Boenheden Seernaq 4. Grundet situationen vedrørende COVID-19 vil det officielle åbningsarrangement imidlertid først blive afholdt efter sommerferien.
Der vil senere blive udsendt en invitation til åbningen af Boenheden og i den forbindelse vil det glæde Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked, Afdeling for Handicap og Socialpsykiatri samt beboerne i Seerneq 4, hvis Udvalget kan afsætte tid til at deltage i åbningen.

 

Orienteringer

Sagsfremstilling

Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen januar 2020

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Ledighedsstatistik januar 2020

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Orientering om indberetning af magtanvendelser

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Orientering om ledighedsarbejdet i Tasiilaq og Paamiut

Sagsfremstilling

Orienteringen tages til efterretning

Beslutninger

Sagsfremstilling

Intet.

Ingen.

Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Løbende orientering fra Handicaprådets møder

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Løbende orienteringer om Ældrerådets arbejde

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Kvalitetsstandarder 2020

Sagsfremstilling

Indstillingen godkendes

Bilag

Evt.

Sagsfremstilling

Rolf Pike (S) flytter fra Ittoqqortoormiit til Nuuk

Lukket punkter

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Lukket

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Referat godkendt k. 14.48