200317 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Dato
17. marts 2020 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen januar 2020
Ledighedsstatistik januar 2020
Orientering om indberetning af magtanvendelser
Orientering om ledighedsarbejdet i Tasiilaq og Paamiut
Beslutninger
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
Løbende orientering fra Handicaprådets møder
Løbende orienteringer om Ældrerådets arbejde
Kvalitetsstandarder 2020
Evt.
Lukket punkter
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat